HOME ICT
SITE'S MAP ICT
   
   
   
 
JAVA. A mode d'introducció .  

Amb aquest lema, l’Empresa SUN, va engegar un projecte ambiciós. Per què hem de treballar per una sola màquina? Per què no considerar a internet una sola màquina?

L’existència de múltiples arquitectures dificulta en gran manera la feina dels desenvolupadors de software. Aquests s’han d’adaptar a cada cas en concret, de manera que no és estrany veure el mateix programa desenvolupat per a varies plataformes.

“The network is the Computer”.

La xarxa és l’ordinador.

Sun Microsystems, empresa líder en servidors per a internet, va voler expansionar el seu mercat, i va mirar d’entrar en la producció de petits electrodomèstics (electrònica de consum) .Però els fabricants d’aquest sector empren diferents CPU’S ( microcontroladors o processadors) per cada un dels seus productes. És més, si apareix una CPU que fa el mateix però és més barata, es substituirà l’original, ( un cèntims en tirades de milers o milions d’aparells fan un gran estalvi) el que dificulta encara més la història, el mateix producte pot tenir diferents CPU’S. Així doncs cada aparell necessita un codi adequat (programa) a la seva pròpia CPU.

La pregunta que es va fer SUN era molt simple. Per què no desenvolupar un llenguatge amb un codi neutre que pugi entendre qualsevol CPU? Aquest correria en una Màquina Virtual (Java Virtual Machine (JVM)) que s’encarregaria d’interpretar-lo i de traduir-lo a l’específic per a cada CPU.

Write Once, Run Everywhere 

Les interfícies haurien d’ésser còmodes i fàcils d’usar ( la perícia dels usuaris es considerava mínima, per no dir inexistent). Calia un codi robust, fiable i fàcil d’implementar.

Va estar James Gosling, el membre de l’equip amb més experiència en llenguatges de programació, el que va decidir descartar l’ús del C++. La seva eficiència no compensaria l’elevat cost d’implementació i depuració de les aplicacions. Va proposar l’ús de l’OAK, llenguatge que ell mateix havia creat a partir del C++.

( Els programes creats amb llenguatges com el C++, han de compilar-se per a cada tipus de xip en concret, si aquest es substitueix han de tornar-se a compliar pel nou xip. Com podeu imaginar això encareix molt els costos de desenvolupament i com he dit abans el canvi de xips és una practica gairebé generalitzada a les empreses dedicades a l’electrònica de consum)

Així que Sun va crear una filial, la FirstPerson Inc.

El seu mercat: els petits electrodomèstics: Microones, Torradores, Rentadores i una incipient televisió interactiva.

Aquest, programat en un Java primitiu, s’encarregava del control complert de tot els electrodomèstics d’una casa. Fins i tot es va aplicar al projecte VOD (Video on Demand) de televisió interactiva.

Aquest projectes mai van veure la llum comercial, i al 1994 la FirstPerson Inc. va desaparèixer.

Pel primer projecte és va crear un ordinador experimental denominat Star Seven.
   
La supremacia de Microsoft a internet era palesa, gairebé absoluta. Després d’un canvi de nom i d’algunes modificacions en el seu disseny el llenguatge JAVA és va presentar en societat.

La seva ràpida i amplia difusió es deu a la incorporació d’un interprete Java dins el programa Netscape Navigator, en la seva versió 2.0. produint una autèntica revolució a internet.

El principal objectiu del lenguaje Java és convertir-se en el “nexe universal” que connecti als usuaris amb la informació, estigui aquesta situada al seu ordinador local o al servidor WEB més llunya.

Però al 1995 i de la mà de Bill Joy, un dels fundadors de SUN i un dels desenvolupadors de l’UNIX de Berkeley, va creure en les possibilitats de l’OAK però en un camp molt diferent.
  by Jordi Jordan
 
DownLoad Plug-in     JordianWeb Optimized Web for: IE 6.0. 1024x768 32bits.Since 19/03/2003- DownLoad Plug-in