HOME Technology Technology
SITE'S MAP  
   
   
   
DownLoad Plug-in
Sí a l'ESO la Tecnologia tenia com a objectiu primordial millorar la cultura tecnològica del conjunt dels alumnes, al batxillerat la tecnologia s'endinsa dins el món industrial, per donar una visió més acurada dels procediments i tècniques industrials, coneixements què es complentaran amb els més tècnics i específics aportats per les matèries de modalitat.
 
Durante la ESO la tecnología persigue el objetivo de mejorar la cultura tecnológica de los alumnos, en el bachillerato la tecnología se adentra en el mundo industrial, para dar una visión más amplia y concisa de los procedimientos y técnicas industriales, conocimientos que se complementaran con los más específicos aportados por las materias de modalidad.
 
In the Compulsory Secondary Education , Technology had as main objective to improve the technological culture of the students. On the other hand, in the Batxillerat - non-compulsory education - Technology deals with the industrial world to give a more precise vision of the technical procedures. This will be complemented with the most specific and technical knowledge taught in the other subjects belonging to this Technological branch.
 
 
 
 
CTS. LA TECNOLOGIA I LA HUMANISTA
 
GAUDÍ I LA TECNOLOGIA.
FONAMENTS DEL DISSENY.
   
  L'ENERGIA.  
 
El procès industrial i la necessitat d'energia. Els recursos energètics. Producció i distribució d'energia. Energies alternatives. Instal·lacions de distribució i consum.
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES ALS EDIFICIS.
DOCUMENTS NECESSARIS A L'HORA DE DESENVOLUPAR UN PROJECTE.
  ELS MATERIALS  
 
Els materials i les seves propietats. Assaig de materials. Metal·lúrgia i siderúrgia. Els metalls no fèrics. Materials no metàl·lics
   
   
  ELS SISTEMES DE FABRICACIÓ..  
 
Metrologia i metrotècnia. Normalització i sistemes ISO de toleràncies i ajustos. Unions i elements de màquines. Sistemes de fabricació. La indústria metal·lúrgica. Indústria quínica i tèxtil. Els residus industrials.
   
   
  MÀQUINES I SISTEMES MECÀNICS.  
 
Principis bàsics de màquines. Màquines simples i mecanismes de transmissió del moviment. Màquines tèrmiques. Sistemes pneumàtics i oleohidràulics.
PNEUMÀTICA I ELECTRO PNEUMÀTICA
   
  MÀQUINES I SISTEMES ELÈCTRICS.  
 
Circuits de Corrent Continu. Electromagnetisme i corrent altern. Màquines elèctiques. Circuits elèctrics industrials.
TEOREMES FONAMENTALS
ELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA DIGITAL (SOON)
  SISTEMES DE CONTROL I ORGANITZACIÓ  
 
Sistemes automàtics de control. Sistemes digitals. Control programat. Elements d'organització industrial
AUTÒMATS
SADEX-CONTROL
   
  Objectius Procediments Fets,Valors i Normes Avaluació  
    JordianWeb Optimized Web for: IE 6.0. 1024x768 32bits.Since 19/03/2003-