HOME Technology Technology
SITE'S MAP  
   
   
   
 

FETS, VALORS I NORMES

 • S'utilitzaran:
  • Apunts propis del professor
  • Els llibres de Tecnologia Industrial de l'editorial McGraw-Hill

Valors, normes i actituds

 • 1. Sobre la tecnologia.
  • 1.1 Atenció als lligams de la tecnologia amb altres disciplines.
  • 1.2 Sensibilització envers la història de la tecnologia.
  • 1.3 Sensibilització envers els progressos tecnològics, en el respecte a la diversitat de tradicions tecnològiques.
  • 1.4 Respecte a les convencions i normes internacionals.
 • 2. Sobre el treball.
  • 2.1 Observació, constància, responsabilitat i respecte a les normes de seguretat i autocrítica en el treball individual.
  • 2.2 Iniciativa per proposar solucions i projectes, i receptivitat envers els procedents dels altres. Voluntat de diàleg i intercanvi crítics. Capacitat d'arribar a acords i de dur-los a terme en col·laboració.
 • 3. Sobre l'entorn.
  • 3.1 Previsió i prevenció dels efectes ambientals de les activitats industrials.
  • 3.2 Interès i respecte envers els efectes socials de l'activitat tecnològica.
 
 
DownLoad Plug-in   JordianWeb Optimized Web for: IE 6.0. 1024x768 32bits.Since 19/03/2003- DownLoad Plug-in