HOME ICT
SITE'S MAP  
   
   
   
 

FETS, VALORS I NORMES

 • 1. Funcions avanįades d'un processador de textos.
  • 1.1. Taules, tabuladors i columnes.
  • 1.2. Integraciķ de grāfics i imatges dins d'un text.
  • 1.3. Digitalitzaciķ i creaciķ de grāfics i imatges.
  • 1.4. Plantilles.
  • 1.5. Combinaciķ de documents.
 • 2. Ordinador i comunicacions.
  • 2.1. Connectivitat.
  • 2.2. Xarxes locals.
  • 2.3. Telemātica.
  • 2.4. Serveis telemātics: Accés a BBS, Correu electrōnic, Teleconferčncies,...
  • 2.5. Xarxes de comunicaciķ internacionals.
 • 3. Emmagatzemament i recerca de la informaciķ.
  • 3.1. Tipus d'informaciķ.
  • 3.2. Codificaciķ de la informaciķ.
  • 3.3. Suport físic de la informaciķ.
  • 3.4. Bases de dades.
  • 3.5. Tipus de bases de dades: relacionals i documentals.
  • 3.6. Accés a bases de dades: CD-ROM i via telemātica.
 • 4. Multimčdia, integraciķ dels diferents tipus d'informaciķ.
  • 4.1. Tractament de la informaciķ grāfica animada i sonora.
  • 4.2. Ordinador i so.
  • 4.3. Ordinador, vídeo i sintonitzaciķ de la televisiķ.
  • 4.4. Programari multimčdia.
 • 5. Tractament de la informaciķ numčrica.
  • 5.1. El full de cālcul.
  • 5.2. Aplicacions dels fulls de cālcul (simulaciķ, tempteig, estadística)
  • 5.3. Representaciķ grāfica de les dades.
  • 5.4. Tipus de grāfics i parts d'un grāfic.
  • 5.5. Altres aplicacions: paquets numčrics, estadístics i de tractament simbōlic.
 • 6. Maquinari d'un sistema informātic.
  • 6.1. Ordinador i perifčrics.
  • 6.2. Unitat central de procés.
  • 6.3. Memōria.
  • 6.4. Busos de comunicaciķ.
  • 6.5. Placa base.
  • 6.6. Perifčrics.
  • 6.7. Evoluciķ histōrica de la informātica i tendčncies de futur.
  • 6.8. Anālisi de les prestacions d'ordinadors i perifčrics.
 • 7. Programari d'un sistema informātic.
  • 7.1. Sistemes operatius i entorns.
  • 7.2. Conceptes bāsics d'algorísmica i d'estructures de dades.
  • 7.3. Llenguatges de programaciķ.
  • 7.4. Aplicacions generals i específiques.
  • 7.5. Terminologia informātica i de la tecnologia de la informaciķ.
 • 8. Impacte social de la informātica.
  • 8.1. Introducciķ de l'eina informātica a la societat.
  • 8.2. Canvis professionals per a la incorporaciķ de la informātica.
  • 8.3. Noves professions que han nascut a causa de la informātica i de la tecnologia de la informaciķ.
  • 8.4. Privacitat i confidencialitat de la informaciķ.
  • 8.5. Informātica i medi ambient.
  • 8.6. Informātica i salut.
 • 1. Actitud čtica en l'ús i la difusiķ de la informaciķ.
 • 2. Utilitzaciķ acurada del sistema informātic.
 • 3. Valoraciķ de la influčncia que té la utilitzaciķ de la informātica a la nostra societat.
 • 4. Valoraciķ dels canvis que provocarā l'aplicaciķ i generalitzaciķ de les tecnologies de la informaciķ.
 • 5. Presentaciķ correcta i puntual de qualsevol document.
 • 6. Adquisiciķ d'una actitud d'investigaciķ i de curiositat envers l'ús de programari nou o de noves versions.
 • 7. Tolerāncia i generositat envers els seus companys i interčs per al treball en grup.
 • 8. Interčs per utilitzar correctament la terminologia prōpia del mķn de la informātica.
 • 9. Manifestaciķ d'una actitud d'autocrítica i d'autoavaluaciķ envers els propis treballs.

 

 
DownLoad Plug-in     JordianWeb Ž Š ™ Optimized Web for: IE 6.0. 1024x768 32bits.Since 19/03/2003- DownLoad Plug-in