HOME ICT
SITE'S MAP ICT
   
   
   
 
1.2.3. Impressores  
Les primeres impressores varen estar les d’impacte ( matricials de 9 o 24 agulles, de bola, de tambor o cilindre i de margarida ). Al voltant dels anys 80 varen aparèixer les primeres làser i d’injecció de tinta.

Existeixen altres tipus d’impressores però d’un ús més específic marcat principalment per les seves especials característiques. Les impressores tèrmiques que fan servir un paper especial on el capçal imprimirà depenent de la pressió i la temperatura. Les impressores de sublimació de tinta donen una qualitat excepcional amb resolucions professionals. La tinta es vaporitza i solidifica en un paper absorbent amb un recobriment especial. El seu preu ( elevat ) i la seva lentitud l’aboquen a mercat molt específics.

Les impressores varen estar el primer perifèric de sortida.

En un principi les pantalles gràfiques no existien i la informació que ens donaven els ordinadors era impresa en paper.

1.2.3.2. Raig de Tinta.  
A finals dels 80 apareixen les primeres impressores monocromes amb tecnologia de raig de tinta. Poc després, principis del 90 apareixen les de color. Es l’alternativa domèstica a la qualitat de la impressió làser, tot i que els consumibles ( tinta i paper especial ) no la fan barata ( el cost d’impressió per full supera moltes vegades el d’una impressora làser ).
Característiques principals de les Impressores de Raig de Tinta.  
Es un perifèric extern al sistema. La llargària del cable connector ens limitarà la seva ubicació, generalment prop de la resta del sistema.
Ubicació:
Les més esteses imprimeixen papers DIN A4, però podem trobar per a DIN A3 i fins DIN A2.
Format:
  • Safata d’alimentació automàtica. Proporciona el paper a la impressora. El nombre d’elles, la seva capacitat i format dependrà del model i fabricant. Alguns models disposen d’adaptadors especials per alimentació continua de parer. ( Rotlles de paper vegetal per plànols, etc. )
  • Ajust d’ample de paper. Determinarà l’ample del paper a emprar ( DIN, sobres,...)
  • Mecanisme d’arrossegament del paper. Cada fabricant empra el seu sistema segon el model d’impressora. Per fricció o per tracció.
  • Safata de sortida. Rep el paper ja imprès. La seva capacitat dependrà del model i fabricant.
  • Cartutxos de tinta. Generalment tenen dos: un de tinta negra i l’altre de color ( cian, magenta i groc ). Altres tipus admeten un de fotogràfic. Les darreres impressores solen portar un cartutx per color ( fins a sis colors ) aconseguint d’aquesta manera aprofitar al màxim la tinta de cada color i abaratir el cost de la impressió per full. Moltes impressores adjunten els capçals injectors als seus recanvis de tinta.
  • Pannell de control. Són una sèrie de botons i leds encarregats de configurar i visualitzar l’estat de la impressora. Algunes incorporen pantalles LCD per a  visualitzar aquesta informació. A més a més, altres disposen de certes ranures destinades a targes de memòria ( Compact Flash, Smart Media, Memory Stick, Pc Card, ...) per tal de facilitar la impressió sense que calgui un ordinador.
  • Velocitat d’impressió. Quantitat de fulls que pot imprimir per minut.
  • Resolució. Punts per Polzada que pot imprimir.

Constitució:

Els elements principals d’una impressora de raig de tinta són:

Es connecta al port paral·lel mitjançant un cable especial. Darrerament estan apareixen impressores connectables a pors USB i FireWare.

Interface de comunicació.

 

Conector paralelo

Conector paralelo  

La impressió per raig de tinta es deu a la fixació al paper de minúscules gotes de tinta que injecten unes toveres. Abans un mecanisme s’encarrega d’evaporar la tinta formant unes bombolles de gas que empenyeran la tinta fins les toveres.

Per obtenir la impressió final s’empren tres sistemes: Al primer una barra horitzontal amb tants forat com punts d’injecció de tinta és la que governa el procés, en el segon les gotes de tinta són projectades per camps elèctrics, i al darrer i més emprat, és un capçal amb múltiples toveres l’encarregat de la impressió.

Tecnologia.

by Jordi Jordan
 
DownLoad Plug-in     JordianWeb ® © ™ Optimized Web for: IE 6.0. 1024x768 32bits.Since 19/03/2003- DownLoad Plug-in