HOME ICT
SITE'S MAP ICT
   
   
   
 
1.2.1.1. Tarja Gràfica.  
Es l’encarregada de traduir les dades del sistema i fer-les arribar al monitor. Es a dir, les dades digitals que arriben des del micro seran processades i es calcularan els pixels de representació ( punts individuals de diferents colors ). Però els monitor ( la majoria ) són analògics així que caldrà convertir aquest senyal digital en quelcom que entengui el monitor.
 
Característiques principals de les Targes Gràfiques.  
Ocupa un dels Slots de la Placa Mare. També podem trobar-ne intregrades a la Placa mare, però noo sons recomanables, ja que fan servir memoria RAM del sistema.
Ubicació:
Podem trobar targes PCI i AGP ( aquestes darreres són les més emprades ).
Format:

Sobre una placa impresa torbarem o podrem trobar:

 • Microprocessador Gràfic. És el cor de la tarja. Avui en dia són molt sofisticats, sembla ser que estan al límit de possibilitats. Serà veritat?. El més emprats són: Voodoo3 de la casa 3DFX. De 16 bits per acceleracions 3D ( 65.536 colors; NVIDIA amb els TNT M64 i GeForce 256 de 256 bits, motor de moviment, d’il·luminació, acceleració DVD, etc. O la darrera GeForce2 GTS; S3 amb el processador Savage ;. ATI amb el RAGE i la Radeon; Matrox amb el G400 amb sortida simultania per a dos monitors.
 

Constitució:

VEXT-15 Cable  
 • Memòria Gràfica. A més memòria millors prestacions ( mínim recomanat 4MB ). Podem trobar DRAM ( ja descatalogades ), DRAM EDO, VRAM, WRAM, SDRAM, SGRAM, DDR
 • Connectors per a expansions. Mòduls de memòria, decodificadors MPEG, etc.
 • RAMDAC: Component que converteix la informació digital en impulsos analògics per enviar-los al monitor.
 • Connector VGA. Connector especial monitors D-Sub15.
 • Connector LDC. Connector especials per LCD.
 • Connector TV. Sortida especial per a televisions. S-Vídeo o RCA.
 • Decompressora MPEG-2 o Acceleradora DVD. Placa especial que permetrà veure amb millor qualitat les pel·lícules DVD, ja que allibera el mP del sistema.
 
 
Amb el sistema es comunica pel seu propi bus ( AGP ) – Acelerated Graphics Port - . AGP-2 és l’estàndard més emprat amb velocitats de 528 Mbps. Des de fa poc temps tenim els AGP-4 amb transferències de fins 1 Gbps. Amb el monitor ho fa mitjançant un cable especial ( VGA ).

Interface de comunicació.

 • MDA. – Monochtome Display Adapter – Van estar les primeres targes gràfiques. Només procesavem text i en un sol color ( ambar o fòsfor verd)
 • CGA. – Computer Graphip Array -  Aquesta targa ja representava gràfics, amb resolucions de 320x200 punts i 4 colors i 640x200 punts i 2 colors.
 • Hèrcules. Tarja amb una resolució de 720x348 punts però monocroma.
 • EGA. Tarja amb resolucions de 320x200; 640x200 i 640x350 punts i 16 colors.
 • VGA. És l’estàndard des de ja fa 10 anys. 640x480 punts i 256 colors. Des d’aquest podem trobar els SVGA, XGA, etc. Per resolucions de 800x600; 1024x768; 1280x1024 punts i 256, colors d’alta densitat ( 16 bits i 65.536 colors ) i color veritable ( 32 bits i 16,7 milions de colors ).
 • Freqüència de refresc del monitor. En Mhz ens indicarà les vegades que es refresquen les imatges per cada segon. Per no tenir fatiga visual un monitor a de treballar entre 75 i 80 MHz. Per sota de 60 Mhz no es recomana treballar.
 • Tarja Gràfica Acceleradora. Les targes acceleradores alliberen al microprocessador del sistema de certes tasques que alentirien els sistema ( Creació de textures, imatges en 3-D, efectes especials, ...) Per alliberar el sistema aquestes plaques tenen un mP propi ( els darrers inclouen la GPU – Graphics Processing Unit - ) amb la seva memòria independent.
 

Tecnologia.

by Jordi Jordan
 
DownLoad Plug-in     JordianWeb ® © ™ Optimized Web for: IE 6.0. 1024x768 32bits.Since 19/03/2003- DownLoad Plug-in