HOME ICT
SITE'S MAP ICT
   
   
   
 
1.1.3. Tauleta Gràfica.  
Quan parlem d’una tauleta gràfica o digitalitzadora, ho estem fent d’un dispositiu senyalador d’entrada amb una precisió molt superior a la d’un ratolí ( superiors als 1000 punts per polsada ), que ens servirà principalment per gestionar menús complerts ( tipus CAD, on la tauleta estarà plena d’icones, botons i instruccions ), per a digitalitzar total o parcialment documents gràfics o retocar-los ( les tauletes inclouen una tapa transparent per fixar la imatge a digitalitzar, passant el llapis per damunt obtindrem la imatge digitalitzada), així com per a dibuixar, pintar o escriure directament en les aplicacions que ho permetin ( dibuix, pintura i escriptura lliure sobre l’àrea sensible com si d’un llapis, retolador, aerògraf, pinzell, ..., es tractés).
 
Característiques principals de les Taulestes Gràfiques.  
A l’escriptori en un lloc còmode per a treballar.
Ubicació:
Podem trobar tauletes amb àrees actives amb diferents mesures: DIN A6, DIN A5, DIN A4, DIN A3.
Format:

A les tauletes haurem de diferenciar la dimensió total d’aquesta, de la dimensió de l’àrea activa ( àrea sensible al llapis o ratolí ). Aquesta estructura pot ésser més o menys lleugera, flexible, etc. Triarem segons les necessitat i gustos a l’hora de treballar.

Les tauletes petites tenen resolucions de 1000 p.p.p. i poden detectar fins 256 nivell de pressió diferents.

Els captadors solen ésser de dos tipus:

Constitució:

Cursor. Similar a un ratolí però amb un punt de mira ampliat per marcat correctament les coordenades, disposen de varis botons programables per l’usuari.
Llapis o stylus: Similar als òptics, disposen de varis botons programables per l’ussuari.
Generalment es connecten al port sèrie, encara que podem trobar models per ports de teclat PS/2, paral·lels i ports USB.

Interface de comunicació.

La combinació del captador i els seus botons, sobre l’àrea activa permet al sistema distingir coordenades i accions a realitzar. Aquest control es fa per software que haurem d’instal·lar prèviament en el sistema.

Existeixen varies tecnologies: La més extensa utilitza la Detecció Electromagnètica, sota l’àrea sensible es disposa d’una xarxa de fils. La detecció es realitza per la variació del camp electromagnètic quan aproximem el captador a un punt determinat. Existeixen altres que empren la Descodificació Resistiva.

Tecnologia.

 

by Jordi Jordan
 
DownLoad Plug-in     JordianWeb ® © ™ Optimized Web for: IE 6.0. 1024x768 32bits.Since 19/03/2003- DownLoad Plug-in