HOME ICT
SITE'S MAP ICT
   
   
   
 
1.2.2. Projectors LCD ( Canons ).  
Es un dispositiu emprat per a projectar en grans dimensions les imatges del sistema. Les seves aplicacions poden ser: Sala de Presentacions, Aula de Formació, Aula de Videoconferència, Internet a l’Aula, Aula Cinematogràfica, etc.
 
Característiques principals dels Projectors LCD.  
Es un perifèric extern al sistema. La llargària del cable connector ens limitarà la seva ubicació, però sobre tot cal seguir les indicacions del fabricant a l’hora de muntar-lo. ( Posició de treball idònia, ventilació, etc. )
Ubicació:

Podem trobar de fixes, portables i ultra portables.

Pes Projectors Ultra portables. Entre 1,5 i 2 Kg.

Format:

Dins la carcassa trobarem:

Pantalla. Una o varies petites pantalles LCD.

Òptica. Lents d’augment per engrandir les imatges a projectar.

Làmpada. Amb potències que van des dels 600 lúmens fins els 2.500. Aquestes làmpades solen durar uns dos anys ( depenent de les hores de funcionament ) i tenen un cost que oscil·la entre les 50.000 i les 100.000 pessetes.

Connectors especials. Audio, Vídeo ( RCA i S-Vídeo), BNC,...

Comandament a distància. Amb funcions de punter senyalitzador.

Ventilador. Molt important ja que la làmpada desprèn molta calor que cal extraure de l’equip per a que no el perjudiqui.

Constitució:

 

 
Connexió per RGB. ( VGA ). Alguns incorporen una entrada USB. Interface de comunicació.
VINT-5B-6   VKMEXT Cable VEXT-15 Cable

Internament un projector conté una o varies pantalles LCD diminutes, que són les encarregades de visualitzar la informació de sortida del sistema. Una llamparà les projectarà i unes lents engrandiran les imatges que es projectaran en una paret blanca o pantalla especial per presentacions.

Tecnologia.
Un menú de configuració del dispositiu ( similar als dels monitors ) ens permetrà regular paràmetres com: la resolució i dimensió de la imatge(VGA: 640 x 480 punts. SVGA: 800 x 600 punts. XGA: 1.024 x 768 punts. SXGA: 1.280 x 1.024 punts ), la lluminositat, el brillo i el contrast, etc.
 
by Jordi Jordan
 
DownLoad Plug-in     JordianWeb ® © ™ Optimized Web for: IE 6.0. 1024x768 32bits.Since 19/03/2003- DownLoad Plug-in