HOME ICT
SITE'S MAP  
   
   
   
DownLoad Plug-in
La Tecnologia de la Informació i la Comunicació (TIC) ha esdevingut en molt poc temps un dels elements bàsics i fonamentals de la societat industrial moderna. Es per això que podem parlar de la Societat de la Informació o la Societat de la Comunicació. L'objectiu principal d'aquesta matèria a l'ESO, és preparar l'alumnat per a la compressió i l'ús creatiu i intel·ligent de la informàtica, de manera que conegui i pugui emprar amb eficàcia les múltiples possibilitats que aquesta tecnologia ofereix.
 
La Tecnología de la Información y la Comunicación sea convertido en muy poco tiempo en una parte fundamental de la Sociedad Industrial Moderna. Por eso hablamos de Sociedad de la Información o de Sociedad de la Comunicación. El objetivo primordial de está materia a la ESO, es preparar el alumnado para la comprensión y el uso creativo e inteligente de la Informática, de manera que conozca y pueda utilizar con eficacia las múltiples posibilidades que está tecnología le ofrece.
 
The Information and Communication Technology ICT has settled down in very little time as one of the basic and fundamental elements of the modern, industrial society. The main objective of this compulsory subject is to prepare the students to understand and use the computer technology in an intelligent and creative way, so that they learn how to use it with effectiveness in its multiple possibilities.
 
 
   
 
  TIC BASIQUES TIC BASIQUES - TIC BÁSICAS - BASIC ICT  
AVIAT - PRONTO - SOON
  TIC BASIQUES AMPLIACIÓ TIC - AMPLIACIÓN TIC - MORE ICT  
AVIAT - PRONTO - SOON
     
    JordianWeb Optimized Web for: IE 6.0. 1024x768 32bits.Since 19/03/2003-