HOME ICT
SITE'S MAP ICT
   
   
   
 
1.1.7. WebCam.  

En uns temps, en els que les Tecnologies de la Informació i la Comunicació són tant presents en la nostra vida quotidiana, no podia faltar un perifèric com aquest. La seva missió és la de permetre videoconferències, enviar-ne vídeo e-mails, etc. Per fer-les més versàtils alguns fabricant adapten els seus dispositius de manera que es pugin fer servir com a cameres fotogràfiques digitals.

 
Característiques principals de les WebCam.  
A l’escriptori en un lloc que ens permeti l’enfocament adequat de les imatges a transmetre.
Ubicació:
Diferents formats i mides.
Format:

A més d’una carcassa més o menys gran, i d’un disseny acurat el veritablement important d’una WebCam serà:

Òptica. Adaptarà les dimensions de les imatges a captar pel sensor.

 

Sensor CCD. És l’element encarregat de captar les imatges. Generalment un CMOS amb més de 350.000 elements captadors d’imatges.

Memòria. Hi ha de 2, 4, 8, 16 MB.

Alimentació. Generalment s’alimentaran a traves de la inferface de comunicació però també existeixen models que s’alimenten des de petites bateries i/o piles ( tipus AAA 1,5 V ) allotjades al seu interior (aquests models es podem fer servir com a camera fotogràfica de baixes prestacions ).

Constitució:

Generalment el Port USB. També podem trobar connectables al Port Paral·lel. Les primeres són més fàcils d’instal·lar ja que el sistema s’encarrega de tot el procés.

Interface de comunicació.

Mitjançant l’òptica enquadrarem la imatge que una sèrie de lents adaptaran a les dimensions del sensor CCD – Charge Coupled Device – Aquestes imatges s’emmagatzemen en una memòria RAM ( es perdran si ens quedem sense alimentació ) i es transmetran al sistema via port USB o Paral·lel. El gestor d’aquest sistema sol ésser un controlador TWAIN.

Software de gestió i control. Permet obtenir fotografies i retocar-les, transmetre vídeo e-mail, realitzar videoconferència, ...

Les resolucions típiques son 352x299 0 640x480 pixels.

Tecnologia.

by Jordi Jordan
 
DownLoad Plug-in     JordianWeb ® © ™ Optimized Web for: IE 6.0. 1024x768 32bits.Since 19/03/2003- DownLoad Plug-in