HOME ICT
SITE'S MAP  
   
   
   
 
PROCEDIMENTS
 • 1. Ús avançat d'un processador de textos.
  • 1.1. Realització de les operacions necessàries per modificar les característiques d'un caràcter, d'un paràgraf i d'una pàgina.
  • 1.2. Realització d'operacions amb taules, tabuladors i columnes.
  • 1.3. Integració d'imatges i gràfics en un document.
  • 1.4. Creació i ús de plantilles.
  • 1.5. Combinació de documents per fer etiquetes i documents personalitzats.
 •   2. Utilització acurada dels perifèrics.
  • 2.1. Teclat. 
  • 2.2. Rateta.
  • 2.3. Impressores.
  • 2.4. Mòdem.
  • 2.5. Escànner.
  • 2.6. Unitat de disc dur.
  • 2.7. Unitat de disquet flexible.
  • 2.8. Unitat de CD-ROM. CDWR-ROM
  • 2.9. Connexió dels perifèrics elementals a l'ordinador.
 • 3. Ús de la connectivitat.
  • 3.1. Realització de les operacions bàsiques a nivell d'usuari de xarxa local.
  • 3.2. Realització de les operacions d'accés a diferents serveis telemàtiques.
 • 4. Aplicació d'un gestor de bases de dades.
  • 4.1. Creació, edició, manteniment, consulta, ordenació, filtratge i impressió d'una base de dades.
  • 4.2. Utilització de bases de dades relacionals.
  • 4.3. Utilització de bases de dades documentals.
  • 4.4. Utilització d'aplicacions multimèdia del tipus enciclopèdies.
 • 5. Utilització d'un full de càlcul.
  • 5.1. Creació, edició i impressió de fulls de càlcul per resoldre problemes diversos.
  • 5.2. Creació de gràfics per representar dades numèriques.
  • 5.3. Utilització de fulls de càlcul per a simulació.
 • 6. Aplicació d'eines matemàtiques.
  • 6.1. Utilització d'un paquet estadístic per resoldre un problema simple.
  • 6.2. Utilització d'altres aplicacions matemàtiques.
 • 7. Utilització de gràfics.
  • 7.1. Creació i modificació de gràfics a través d'una aplicació gràfica.
  • 7.2. Digitalització d'imatges.
 • 8. Manteniment i instal·lació de programari.
  • 8.1. Instal·lació de programari en un ordinador.
  • 8.2. Eliminació de programari i de dades obsoletes.
  • 8.3. Realització de còpies de seguretat i còpies de disquets.
  • 8.4. Navegació per un disc dur.
  • 8.5. Utilització d'aplicacions que permeten la manipulació de fitxers i de discos.

 

 
DownLoad Plug-in     JordianWeb ® © ™ Optimized Web for: IE 6.0. 1024x768 32bits.Since 19/03/2003- DownLoad Plug-in