HOME ICT
SITE'S MAP ICT
   
   
   
 
1.0.3.. Motherboard. - Plaques Mare -  

De res servirà disposar del darrer mP del mercat, una quantitat ingent de “meges” de memòria, o un bon disc dur, si tenim el coll d’ampolla d’una Placa Base de baixa qualitat o baixes prestacions, ja que és a traves seu que aquests components és comunicaran, entre ells i amb l’exterior. Uns dels components més important d’un sistema informàtic és la Placa Base, Placa Mare o Motherboard.

En aquesta, emplaçarem la majoria del components d’un ordinador: el microprocessador, la memòria, les targes gràfiques, de comunicacions: mòdem, xarxa.

Podem dir que l’esquelet del nostre sistema. Però a més, en ella estan disposats elements bàsics pel funcionament del sistema, com són la BIOS i els “Chipset”.

.

1.0.3.1. La BIOS.  
I encara que sembli el contrari, no!, no s’encarrega de gestionar les entrades i sortides del sistema. La missió de la BIOS és la d’emmagatzemar la rutina – el software - d’arrancada del nostre sistema. És a dir, sense la BIOS el nostre sistema no es posaria mai en marxa. La BIOS és el codi màquina emmagatzemat en un memòria no volàtil, al qual el sistema accedeix en el moment de l’arrancada. Un cop el sistema està en marxa, la BIOS s’encarregarà a baix nivell de feines tant importants, com enregistrar dades al a memòria, etc. De fet s’encarrega de totes les operacions que controlin les interrupcions governades per ella. Així que podem dir, que la BIOS és el software més bàsic i insubstituïble del nostre ordinador, ja que sense ella, aquest no pot funcionar.
Les sigles BIOS responen a les paraules “ Basic Imput - Output System” és a dir Sistema Bàsic d’Entrada – Sortida.
 

La BIOS la trobarem emmagatzemada en una memòria del tipus ROM. – Read Only Memory – EPROM – Erasable Programmable Read Only Memory – FlashEPPROM – Electrically Erasable Programmable Read Only Memory – ( més endavant parlarem d’aquestes memòries )

Generalment trobaren el “xip” de la BIOS prop de la pila que alimenta la CMOS - Complementary MetalOxide Semiconductor – que és una memòria tipus RAM encarregada d’emmagatzemar els valors i ajustos de la BIOS. ( Per això li cal una pila d’alimentació).

Avui en dia totes les BIOS – generalment totes – són del tipus Flash, ja que permeten l’actualització per part de l’usuari. - Aquests memòries poden enregistrar-se mitjançant impulsos elèctrics - Aquesta actualització no s’ha de fer a la lleugera, ja que un error podria fer malmetre la Placa Base per a sempre.
 

Com accedim als paràmetres de la BIOS? Un cop el sistema està en marxa, desprès del test de memòria, el sistema ens indicarà quina tecla o combinació d’elles hem de pitjar per accedir-ne al “setup” de la BIOS. Generalment serà la tecla “SUP” o “DEL”. Però, per què actualitzar una BIOS? Doncs per enregistrar les noves funcions que haurà de tenir per tal de reconèixer hardware de nova aparició. – Tot el hardware que aparegui desprès de la fabricació de la BIOS enregistrada en el nostre sistema-

 

Els fabricants més importats de BIOS són: Award, Phoenix y AMI.

Una web amb un ampli llistat de fabricants de BIOS és:

http://www.ping.be/bios/HTML1/bios.html

 

Activitats.

1.3. Cerca els “sites” dels fabricants de BIOS i fes un informe amb les característiques més importants de les seves darreres BIOS.

 
1.0.3.2. El “Chipset”.  
Cal què entenguem el “Chipset” d’una “motherboard”, com el conjunt de xips encarregats de gestionar tots i cada un dels components de la Placa Base. És a dir, gestionarà el microprocessador, els bussos de dades i de control, els canals IDE dels discs durs, els ports de comunicacions amb l’exterior:
Sèrie, paral·lel, USB, IEEE 1394. – Fireware -, les memòries, el microprocessador, etc. Podem dir que el “chipset” és el veritable cervell de la màquina.
Els “chipset” més actuals són:, el i820 de la casa INTEL i el VIA Apollo PRO266 de la casa VIA per a plataformes PENTIUM III, el i850per  a PENTIUM IV i o el KX133 per ATHLOM. Però encara podem trobar-nos algunes plaques que munten versions anteriors. Si volem un gran equip informàtic, cal saber quin munta la Placa Base, ja que al ésser elements soldats a aquesta, és impossible la seva ampliació, el que ens obligarà , de voler més prestacions, a substituir la Placa Base.
 
Relació de Chipset des de 1998 fins el 2000.  

Activitats.

1.4. Cerca els “sites” dels fabricants de “Chipset” i fes un informe amb les característiques més importants de les seves darreres novetats.

1.0.3.3. Altres aspectes a tenir en compte.  

Quin format té? Quina és la seva capacitat màxima de memòria? A quina velocitat pot treballar? Quantes baies d’ampliació posseeix? De quin tipus? Té integrades funcions de mòdem, xarxa, só, vídeo,..? Té integrada alguna controladora SCSI? Té un sistema de monitorització de les constants bàsiques del sistema? - temperatura del mP, tensions de funcionament

El que disposi o no d’aquestes funcions o components farà que sigui més barata o cara la seva adquisició, però ens donarà majors o menors prestacions. Vosaltres decidiu.?

Bé ja sabem quelcom més de les Plaques Base. Però sí volem adquirir una, a més del “chipset” ens convindrà saber algunes coses més.

AT. Plaques pels antics 486 i Pentium.

ATX. És la més estesa. Per equips reduïts podem trobar la Micro-ATX.

Format:

Plaques Socket 7: Pels microprocessadors Pentium, K5 d’AMD, 6x86 de Cyrix i Winchip C6 de IDT. Actualment descatalogades.

Plaques Socket Super 7: Els anterios i K6 d’AMD. Aquestes ja disposen de bussos AGP i USB.

Plaques Socket 8: Molt escassos, muntaven els ja desapareguts Pentium Pro.

Plaques Slot 1: Suporten els Pentium II/III i Celeron.

Plaques Slot 2:  Per servidors professionals suporten els Xeon.

Plaques Socket 370: Igual que Slot 1 però més barata, munta una sèrie especial de Celeron.

Plaques Socket A (462) : Emprat pels AMD K7 Athlon i Duron

Plaques Socket 423: Pentium IV.

Tipus de plaques segons el mP que poden muntar:

SIMM: Per memòries en mòduls de 72 contactes.

DIMM: Per memòries en mòduls de 168 contactes.

RIMM: Per memòries en mòduls de 184 contactes.

Ranures per la memòria.

Baies ISA. Les més antigues funcionen com a màxim a 16MBps a 8MHz.

Baies Vesa ( Local BUS ). Ja no es fan servir, funcionaven com a màxim a 60MBps a 40 MHz.

Baies PCI. Es l’estàndard actual. Poden transferir fins 132MBps a 33MHz.

Baia AGP. Únicament per a targes gràfiques. Poden transferir des de 264 fins 528çMBps.

Baies d’ampliació.
Canals IDE, Canals Floppy Disk, Controladora SCSI,....
Connectors Interns.
Connectors Externs.
1 pel Teclat (PS/2), 1 pel Ratolí (PS/2), 1 pel Port Paral·lel, 2 Ports Sèrie, 2 Port USB, 1 o 2 IEEE1394 (Fireware).  

Algunes plaques de gamma alta tenen un leds que ens indicaran possibles disfuncions en el sistema. Aquesta tendència es comença a generalitzar.

La resta de plaques emeten un sons per indicar els problemes. A la informació de la BIOS podem trobar el codi emprat.

Sistema autocomprovació.
Aquestes característiques ens permetran governar remotament el nostre ordinador. Quan aquest rep un senyal de la tarja de xarxa o del mòdem inicia el sistema per tal de complir les tasques requerides – apagar o engegar el sistema, rebre un FAX, ...-

Wake – on Lany:

Wake – on Modem:

Activitats.

1.5. Cerca els següents “sites” i elabora una taula comparativa amb les característiques de les Plaques Mares de similars prestacions. Una per cada tipus de gamma: alta, mitja i econòmica.

 
   

http:// www. dfi.com

http:// www. gigabyte.com.tw

http:// www. soltek.com.tw

http:// www. abit.co.tw

 
by Jordi Jordan
 
DownLoad Plug-in     JordianWeb ® © ™ Optimized Web for: IE 6.0. 1024x768 32bits.Since 19/03/2003- DownLoad Plug-in