INTEGRAL - Àrea del cercle 1 part Tornar a l'índex

Hi ha superfícies que la seva delimitació no són línies rectes, sino corbes i el càlcul de la seva àrea no és tan fàcil. Veiem un exemple senzill:

Ho sento. Aquí hi ha un APPLET. Cal un navegador compatible amb JAVA.