Calcula l'àrea sota la corba f(x)=x, limitada per x= 0 i x= 2. Tornar a l'índex

Ho sento. Aquí hi ha un APPLET. Cal un navegador compatible amb JAVA.