Calcula l'àrea sota la corba f(x)= x3 -2x+6, limitada per
x = -1 i x = 2.
Tornar a l'índex

Ho sento. Aquí hi ha un APPLET. Cal un navegador compatible amb JAVA.