Calcula l'àrea de la regió marcada, limitada per la funció f(x)= -x+2x, entre x = -1 i x = 4. Tornar a l'índex

Ho sento. Aquí hi ha un APPLET. Cal un navegador compatible amb JAVA.