Calcula l'àrea de la regió limitada per la funció
f(x)= -x+2x+4 i la funció g(x)= x, entre a = -1 y b = 1.5 .
Tornar a l'índex

Ho sento. Aquí hi ha un APPLET. Cal un navegador compatible amb JAVA.