Estudi de la probabilitat en el llançament d'un dau moltes vegades. Llei dels grans nombres

Com a exemple de finestres del programa daus mostrem les taules de freqüències absolutes, relatives (probabilitat) i els diagrames de barres corresponents a: 6, 60, 600, 6.000, 60.000, 600.000, 6.000.000, tirades. Fer això a ma seria una tasca a part de molt i molt tediosa, molt costosa en temps.

Esperem que a la vista d'aquests dibuixos s'entengui millor que es vol dir quan diem que la probablitat de sortir un 3, (o un 1, o un 2, o un 4, o un 5, o un 6) val 1/6 (16'67%).