Matemàtiques - 4 ESO - La funció de segon grau, de proporcionalitat inversa i la funció arrel

   Recursos externs:
   1-La funció de segon grau
   • y = ax2 + bx +c
   • Vèrtex
   • Punts de tall amb els eixos
   • Banyes amunt o avall
   • Representació d'una paràbola
   • Funcions definides a trossos amb rectes i paràboles

   2-Funció cúbica (de tercer grau) f(x) = ax3

   3-Funció de proporcionalitat inversa f(x) = a/x

   4-Funcions amb arrel quadrada o cúbica
   • Domini, recorregut
   • Representació

   5-Exercicis

   5'-Solucions d'alguns exercicis

   6-Per saber-ne més:

    a) Parabolas in the real world.    b) Conic sections.