Gregor Mendel
Idioma: Català
Idioma: Español
Language: English

Gregor Mendel és un dels biòlegs més famosos de tota la història. Els seus experiments encreuant pèsols i, sobretot, la interpretació que va fer dels seus resultats, fan que Mendel sigui conegut com el fundador de la genètica.

Gregor MendelGregor Johann Mendel va néixer el 22 de juliol del 1822 a Hyncice (Moràvia, actualment república Txeca), fill d'una família relativament pobre de camperols. El 1843 va ingressar en el monestir augustinià de Brno (Moràvia); posteriorment va estudiar matemàtiques i ciències en la Universitat de Viena.

Per tal d'estudiar la variació i l'herència, Mendel va fer els seus experiments en el jardí del seu monestir de Brno. Entre 1854 i 1863 va cultivar i examinar gairebé 27.000 pesoleres, fixant-se només en un o dos caràcters cada vegada.


Mendel interpretà els seus resultats en una forma força semblant a com ho fem actualment. Aquest fet és extraordinari, tenint en compte que en la seva època no es coneixien ni els cromosomes ni la meiosi.

Mendel va publicar el seu treball l'any 1866, però el seu article va tenir poc ressó entre la comunitat científica. El 1868, Mendel va ser elegit prior del seu monestir, on va morir el 1884.

L'any 1900, tres biòlegs (Hugo de Vries, Carl Correns i Erich von Tschermak), després de realitzar diversos encreuaments, van arribar a conclusions molt semblants a les de Mendel. També van redescobrir l'article de Mendel i van reconèixer la seva prioritat. La Genètica començà el seu impressionant desenvolupament que la convertí, durant el segle XX, en una de les ciències biològiques més importants.

Més informació:

L'article original de Mendel traduït a l'anglès, a MendelWeb

(Hi ha una traducció al català de l'article de Mendel. La trobareu com a apèndix al llibre següent:

  • Autors diversos. 1983. Darwin i Mendel, Avui. Ed. Col·legi Universitari de Girona.)