Microevolució
Idioma: Català
Idioma: Español
Language: English
Langue: Français

(c) Josep M. Llort Planchadell 2009, 2010.

Un micromón d'evolució en entorn Windows, que permet estudiar diferents aspectes del procés evolutiu.

El programa ha guanyat el primer premi "Angeleta Ferrer i Sensat a la Recerca i Innovació Educativa 2009", convocat per l'Ajuntament de Reus.

La gran capacitat reproductora dels éssers vius és un dels fonaments teòrics del darwinisme. El programa permet analitzar-la en diferents espècies.

Incloent l'espècie d'orquídia que el mateix Darwin va estudiar

 

Alguns creacionistes han argumentat que la tasca de construir una cèl·lula viva per selecció natural seria comparable a una mona teclejant a l'atzar i que acabés escrivint una obra de Shakespeare. Richard Dawkins va fer notar que la selecció natural no depèn només de l'atzar, sinó que actua triant les millors opcions en petits passos, de manera acumulativa. Per demostrar la potència de la selecció acumulativa, Dawkins creà un programa d'ordinador que escriu com ho faria la selecció natural. Aquí he fet la meva pròpia versió d'aquest programa, que pot arribar a escriure la frase que vulguem. I no en milions d'anys, com ho faria una mona a l'atzar, sinó en només uns minuts.

 

També podem observar els efectes de la selecció natural, al llarg de diverses generacions, sobre una població de conills virtuals.

 

I fins i tot els de la deriva genètica.

 

També podem practicar el càlcul de freqüències gèniques, genotípiques i fenotípiques d'una població (un procediment que ens poden demanar a les PAU de Biologia).

 

Us podeu baixar el programa instal·lador de la darrera versió de Microevolució (1.12). Només cal descomprimir-lo amb Winrar i executar-lo.

També podeu baixar-vos instruccions i guions de treball per Microevolució en pdf.

La darrera versió (1.12) inclou les següents millores:

-Finestra de capacitat reproductora dels éssers vius.

-Possibilitat d'estudiar la capacitat reproductora de l'espècie que volguem, introduïnt nosaltres mateixos les seves dades.

-Al costat de la superfície ocupada, mostra algun lloc conegut amb una superfície similar.

-Finestra de selecció acumulativa.

-Mostra separadament la frase Darwin original i la mutada.

-Mostra el nombre total de frases possibles amb la llargada triada.

-Informa del temps esperat que es tardaria en escriure la frase a l'atzar.

-Al final de la simulació, informa del temps real que s'ha tardat en escriure la frase.