Microevolució
Idioma: Català
Idioma: Español
Language: English
Langue: Français

(c) Josep M. Llort Planchadell 2009, 2010.

Un micromón d'evolució en entorn Windows.

El programa ha guanyat el primer premi "Angeleta Ferrer i Sensat a la Recerca i Innovació Educativa 2009", convocat per l'Ajuntament de Reus.

Us podeu baixar el programa instal·lador de la darrera versió de Microevolució (1.12). Només cal descomprimir-lo amb Winrar i executar-lo.

També podeu baixar-vos instruccions i guions de treball per Microevolució en pdf.

La darrera versió (1.12) inclou les següents millores:

-Finestra de capacitat reproductora dels éssers vius.

-Possibilitat d'estudiar la capacitat reproductora de l'espècie que volguem, introduïnt nosaltres mateixos les seves dades.

-Al costat de la superfície ocupada, mostra algun lloc conegut amb una superfície similar.

-Finestra de selecció acumulativa.

-Mostra separadament la frase Darwin original i la mutada.

-Mostra el nombre total de frases possibles amb la llargada triada.

-Informa del temps esperat que es tardaria en escriure la frase a l'atzar.

-Al final de la simulació, informa del temps real que s'ha tardat en escriure la frase.