Presentacions Ciències pel Món Contemporani

Tema 1. L'Univers i la Terra

1.1 Escenari

1.2a Ciència i teories geocèntrica i heliocèntrica

1.2b Sistema solar

1.2c. Mesura de la distància als astres

1.3 Galàxies

1.4 Les estrelles

1.5 L'astrologia

1.6 La Terra

1.7 Tectònica de plaques

Temes 2, 3 i 4. Origen i evolució de la vida

2.1 Què és la vida

2.2. Origen de la vida

2.3. Creacionisme

2.4. Lamarck

2.5. Darwin

2.6. Evidències de l'evolució

Temes 5, 6 i 7. Salut i malalties

5.2. Alzheimer

5.3. Nutrició i salut

5.4. Tabaquisme

6.1. Hormones i diabetis