La reeducació de la veu, la parla i el llenguatge, proposa una disciplina terapèutica i no-educativa. Ca entendre els missatges que ens formula el/la nen/nena com un conjunt de preocupacions, anomalies, problemes o dificultats que té el pacient dins d'un context familiar, social o escolar determinat.

Cal pensar en l'existència d'un problema que se'ns demana resoldre, optimitzar, diagnosticar o avaluar qualsevol postura terapèutica implica una orientació cap al pacient, a diferència de l'educativa en la que poden prevaldre altres tipus de condicionaments com són programa, currículum, grup classe. Comporta persecució de canvis. Darrera d'una demanda terapèutica hi ha una preocupació del pacient o de l'entorn familiar i per tant una necessitat d'ajuda. La intervenció ha de produir, doncs, canvis que redueixin aquesta necessitat d'ajuda.

Els canvis poden ésser de molts tipus:

El més freqüent és buscar canvis en el pacient i queixar-nos dels canvis que no sap realitzar la família, però a vegades, pot éssermés eficaç produir canvis en el funcionament comunicatiu del nen, per tal que desvetlli canvis en el posicionament dels altres, és a dir, en el seu entorn comunicatiu.

Qualsevol canvi de tipus pràxic, funcional o instrumental que un nen o adult pugui fer gràcies a la nostra intervenció, no tindrà generalització conductual i per tan validesa d'aprenentatge, si no afecta positivament d'una manera o altre a la autoimatge que el subjecte té de si mateix. No treballem amb problemes sinó amb persones que senten que tenen problemes.

 

La logopèdia persegueix la resolució eficaç de problemes que mai es presenten de manera igual i en persones totalment diferents.

La tasca logopèdica entesa terapèuticament implica a més de la reeducació o atenció educativa:

 

La intervenció logopèdica s'ha centrat molt en una relació a dos, en una aula petita, amb material i programes específics i poc interventora en altres nivells. S 'ha desenvolupat una logopèdia molt de caràcter ortodontista i basat en un model conductual. Hi ha altres horitzons...

Cal entendre que certs aprenentatges i activitats que impliquin un aprenentatge de tipus psicomotor-bucofonatòri poden implicar:

Cal entendre que certs aprenentatges poden dependre més d'aspectes cognitius, emocionals i comunicatius i poden implicar:

 

inici