AUDICIÓ I LLENGUATGE

Introducció

Intensitat lligada a l'audició

Problemes de comunicació, parla i llenguatge

Exercicis per a la reeducació de trastorns de llengua, veu i parla (pràxies)

La logopèdia com a disciplina terapeutica

Materials per a treballar en les sessions de teràpia del llenguatge

Adquisició del llenguatge

Òrgans que intervenen en el llenguatge i la parla

Objectius de l'àrea verbal.  

Webs d'interès

Bibliografia

@

Exercicis de reeducació de fonemes