Deutsch-Ressourcen
Landeskunde
Lektüren
Sonstiges
Odigo
Chat/Forum
E-Mail
Online-Sprechstunden
 
Webmaster:
Josep M. Moreno-Calvo
Sie sind der Besucher Nr.:/ Sou el visitant núm:

 
Comentaris: jmoren48@pie.xtec.es

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

versió catalana

versión española deutsche Fassung 
 

Josep M. Moreno Calvo

Llicenciat en Filologia Anglogermànica

1.Informació Personal
2. Experiència
3. Formació
4. Formació permanent
5.
Idiomes
6. Informàtica/Multimèdia
7.Congressos i ponències
8. Recerca universitària
9. Publicacions
10. Activitats extracurriculars i altres interessos
11.
Contactar

 

 

Informació Personal

Lloc i data de naixement: Barcelona (Catalunya, Espanya), 15/10/1974

Perfil del currículum: docència; traducció; interpretació; serveis lingüístics; editorial.

a dalt

Experiència

1996–1997 Departament de Filologia Anglesa i Alemanya, Universitat de Barcelona

Becari de col·laboració del Ministeri d'Educació i Cultura

 • Asistència a la catedràtica coordinadora de la Secció d'Alemany.
 • Investigació bibliogràfica. Utilització de recursos informàtics (p. ex. escàner, tractament de textos d'internet, etc.) per a la confecció de material docent.

 • Tasques de suport a l'organització administrativa, bibliogràfica i a la preparació de congressos i seminaris.

 • Experiència com a corrector d'alemany de treballs lingüístics i literaris.

Octubre 1997 Traducció alemanya
Traduccions al català de cançons alemanyes

 • Traducció al català de cançons de Mutter Courage de Bertolt Brecht per a una posada en escena de l'escola de teatre Anarres (Barcelona).

1998 Escola Oficial d’Idiomes de L’Hospitalet de Llobregat
Pràctiques docents

 • Classes de 1r curs de llengua alemanya amb una introducció a la cultura alemanya.

Gener-febrer 1999 Escola Oficial d’Idiomes de Sabadell
Substitució professor d'alemany

 • classes de llengua alemanya de 2n i 5è curs.

Febrer 1999-juliol 2001 Departament de Filologia Anglesa i Alemanya, Universitat de Barcelona
Personal investigador del Ministeri d'Educació i Cultura

Setembre 1999-Juny 2001 Col·legi "Al·leluia" (Barcelona)
Professor de 2n cicle de l'E.S.O.

 • Classes per al crèdit variable d'alemany com a llengua estrangera als cursos 3r i 4t de l'E.S.O.

 • Disseny d'un crèdit acadèmic de síntesi en alemany titulat "Conèixer Ciutat Vella".

Setembre 2001-Juliol 2002 Escola Oficial d'Idiomes del Baix Llobregat (Esplugues de Llobregat)
Professor i cap del departament d'alemany.

 • classes de llengua alemanya de 1r i 3r curs.

Setembre 2002 Escola Oficial d’Idiomes de Sabadell
Professor d'alemany

 • classes de llengua alemanya de 2n i 5è curs.

Setembre 2003 Escola Oficial d’Idiomes de Badalona
Professor i cap del departament d'alemany
Coordinador d'informàtica del centre
Tutor del Certificat d'Aptitud Pedagògica d'Alemany per a l'ICE de la Universitat de Barcelona

 • classes de llengua alemanya de 1r i 2n curs.

Des de setembre 2004 Escola Oficial d’Idiomes de Badalona
Professor i Coordinador d'informàtica del centre
Tutor del Certificat d'Aptitud Pedagògica d'Alemany per a l'ICE de la Universitat de Barcelona

 • classes de llengua alemanya de 2n i 3r curs.

 

a dalt

Formació

1979-1988 Escola Laboure Barcelona

 • Graduat escolar amb qualificació d'"excel·lent".

1988-1992 Institut de Batxillerat Milà i Fontanals Barcelona

 • Títol de Batxillerat.
 • COU amb qualificació final de "Matrícula d'Honor Global".

1992-1997 Facultat de Filologia Universitat de Barcelona

 • Accés amb examen de selectivitat, 7’63 punts.
 • Graduació en Filologia Alemanya amb menció complementària en Filologia Anglesa (juny de 1997).

1997-1998 Institut de Ciències de l'Educació Universitat de Barcelona

 • Certificat d'Aptitud Pedagògica.
 • Memòria didàctica "L'alemany como a llengua estrangera".

1998-1999 Facultat de Filologia Universitat de Barcelona

 • Cursos de Doctorat "Relectures del cànon alemany" i "Literatures i cultures".
 • Tesina "Conseqüències de la melomania a la literatura alemanya" amb qualificació d'"excel·lent".

1999

 • Premi extraordinari de llicenciatura en Filologia Alemanya.
 • Obtenció de la suficiència investigadora en Filologia Alemanya.
 • Cursos de Lingüística Aplicada i Didàctica de l'Alemany (lada Workshops und Vorträge) sobre el tema "Mitjans i innovacions".

Juliol 2001 Superació de les proves per a la provisió de places de funcionaris docents del cos de professors d'escoles oficials d'idiomes de Catalunya.

Gener-Febrer 2002 Generalitat de Catalunya, Departament d'Ensenyament

 • Curs de formació per a funcionaris en pràctiques.

a dalt

 

Formació permanent

2000-2001 Institut de Ciències de l’Educació Universitat Autònoma de Barcelona

 • Cursos de Formació Permanent del Professorat de Secundària (total 140 hores): "Convivència i gestió de conflictes", "Curs oral de llengua catalana: parlar en públic"; "Correcció de textos escrits" i "Ús didàctic de la xarxa telemàtica".

Juny 2001 Formació Externa de la Universitat de Barcelona

 • Curs "Tècniques de presentació" (20 hores).

Juliol 2001 Escola Oficial d'Idiomes Vall d'Hebron

 • Curs monogràfic d'anglès "Advanced Speaking Skills" (30 hores).

17-19 setembre 2001 Departament d'Ensenyament. Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa

 • Seminari sobre avaluació a les Escoles Oficials d'Idiomes (10 hores).

20-26 setembre 2001 Associació de Professors de l'Escola Oficial d'Idiomes Barcelona-Drassanes

 • Curs "Autoaprenentatge integrat i noves tecnologies" (15 hores).

27-28 setembre 2001 Goethe-Institut Barcelona

 • Seminari del servei pedagògic de l'Institut Alemany sobre "El vídeo a la classe d'alemany" (16 hores).

26-27 setembre 2002 Goethe-Institut Barcelona

 • Seminari del servei pedagògic de l'Institut Alemany sobre "El tractament de l'error" (16 hores).

Setembre 2002-març 2003 Associació de Professors de l'Escola Oficial d'Idiomes Barcelona-Drassanes

 • Curs de Formació EOI 2002-2003 "Activitats i Estratègies Comunicatives: cap al Marc de Referència Europeu" (20 hores).

24 gener 2003 Goethe-Institut Barcelona

 • Seminari del servei pedagògic de l'Institut Alemany sobre "Avaluació de components on line de nous llibres de text" (4 hores).

28 febrer-1 març 2003 Goethe-Institut Barcelona

 • Seminari del servei pedagògic de l'Institut Alemany sobre "El triangle de la política lingüística europea: el marc de referència, Profile Deutsch, Sprachenportfolio" (8 hores).

7 març 2003 Goethe-Institut Barcelona

 • Seminari del servei pedagògic de l'Institut Alemany sobre "Materials per als principiants d'alemany" (4 hores).

12 març 2004 Goethe-Institut Barcelona

 • Seminari del servei pedagògic de l'Institut Alemany sobre "Confecció de materials per a la pràctica docent amb Profile Deutsch" (4 hores).

7 maig 2004 Goethe-Institut Barcelona

 • Seminari del servei pedagògic de l'Institut Alemany sobre "Jocs en l'internet per a l'estudiant d'alemany" (4 hores).

 

 

a dalt

Idiomes

a dalt

Informàtica/Multimèdia

a dalt

Congressos i ponències

Octubre 1997

 • Assistència al III Congrés de Germanistes a Sitges (Barcelona) organitzat per l'"Associació de Germanistes de Catalunya".

Maig 1998

 • Goethe und seine Frauengestalten. Mit einer Einsicht in die Musik (Goethe i els seus personatges femenins. Amb una visió musical): assaig de conferència dins del curs de doctorat "Autores alemanyes del Romanticisme" (14 pàgines + 1 cassette).

Octubre 1998

 • Assistència a la "Jornada sobre el llenguatge jurídic català" organitzada pel Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Febrer 1999

 • Col·laboració en el processament i l'edició de les actes del III Congrés de Germanistes de Sitges de 1997 per a la seva publicació a la revista «Forum» de l'Associació de Germanistes de Catalunya.

Abril 1999

 • Ponència sobre La música como a element de creació literària a l'obra de Christa Wolf, dins del curs de Doctorat "Autores alemanyes contemporànies".

Maig 1999

 

Novembre 1999

 

Desembre 1999

Febrer 2000

Desembre 2000

a dalt

Recerca universitària

Març 1997

 • Frauenliteratur (sota la direcció de la Dra. Mª Luisa Siguan): antologia de textos sobre literatura feta per escriptores alemanyes del segle XIX. Llibre de text en dues assignatures de la Facultat de Filologia de la UB: "Seminari literari B" (llicenciatura filologia alemanya) i "Autores alemanyes del Romanticisme" ("Relectures del cànon", programa de doctorat de filologia alemanya). (88 pàgines).

Setembre 1997

 • Interaktion musikalischer Heiterkeit und Traurigkeit mit der Zeitgeschichte (Interacció de la joia i la tristesa musicals amb la història): recerca bibliogràfica centrada en la funció de la música en l'obra de Thomas Mann i Hermann Hesse en consonància amb la seva època històrica, així com un breu estudi sinològic sobre Hesse (111 pàgines).

Febrer 1998

 • La recepció d'Hugo von Hofmannsthal a Barcelona: article d'investigació sobre la recepció del llibretista vienès a Barcelona a través de les òperes de Richard Strauss i la repercussió a la premsa barcelonina entre 1912 i 1997 (24 pàgines).

Març 1998

 • Didaktischer Bericht. Methodik und Didaktik DaF (Memòria didàctica. Metodologia i didàctica de l'alemany com a llengua estrangera): estudi teòric sobre les possibiltats docents per a l'ensenyament de la llengua alemanya a Catalunya dins dels seus plans d'estudi junt amb un treball de camp sobre organització i planificació d'estudis de la llengua alemanya a una Escola Oficial d'Idiomes. S'hi inclou també una sèrie de propostes per a la didactització de diferents aspectes de l'alemany: gramàtica, comprensió oral, comprensió lectora, cançons, història i cultura (Landeskunde) a través d'un viatge simulat per Alemanya i Àustria (111 pàgines + 1 cassette).

Abril 1998

 • Konsequenzen der Melomanie in der deutschen Literatur. Eine musikalische Recherche anhand deutscher Literaten (Conseqüències de la melomania a la literatura alemanya. Una recerca musical a través de literats alemanys): tesina (actual "treball d'investigació") sobre la presència de l'art musical a les obres d'autors de llengua alemanya de la Modernitat (Goethe, Grillparzer, Thomas Mann, Hermann Hesse, Max Frisch) que ofereix un compendi de la història de la música mitjaçant la literarització de l'obra musical de compositors com Beethoven, Wagner o Schönberg (147 pàgines).
 • Doktor Faustus. Ein Referat mit Sekundärliteratur (Doktor Faustus. Una recerca bibliogràfica). Un apropament al mite de Faust a la literatura alemanya des del segle XVI al XX (37 pàgines).

Maig 1999

 • Friedrich Dürrenmatt. Notizen zu drei Komödien (Friedrich Dürrenmatt. Notes sobre tres comèdies). Amb una introducció sobre la seva teoria dramàtica i una proposta pedagògica (55 pàgines).

Maig 2000

Octubre 2000

Març 2001

 • Traducció al català d'un article en alemany de la Dra. Mª Luisa Siguan sobre la recepció de Heinrich Heine a España: "Traducció y apropiació contra una normalitat deficient: Heine, Fontcuberta i Bécquer".

En l'actualitat fent recerca per a la tesi doctoral sobre l'escriptor austríac Gert F. Jonke i la seva escriptura de caràcter musical. En preparació un article sobre la utilització dels pensaments musicals de J.W. v. Goethe.

a dalt

Activitats extracurriculars i altres interessos

a dalt

Publicacions

a dalt

Contactar

jmoren48@pie.xtec.es

 

a dalt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

versió catalana

versión española deutsche Fassung 

José Mª Moreno Calvo

Licenciado en Filología Anglogermánica

1.Información Personal
2. Experiencia
3. Formación
4. Formación permanente 
5.
Idiomas
6. Informática/Multimedia
7.Congresos y ponencias
8. Investigación universitaria
9. Publicaciones
10. Actividades extracurriculares y otros intereses
11.
Contactar

 

 

Información Personal

Lugar y fecha de nacimiento: Barcelona (Cataluña, España), 15/10/1974

Perfil del currículum: docencia; traducción; interpretación; servicios lingüísticos; editorial.

arriba

Experiencia

1996–1997 Departamento de Filología Inglesa y Alemana, Universidad de Barcelona

Becario de colaboración del Ministerio de Educación y Cultura

 • Asistencia a la catedrática coordinadora de la Sección de Alemán.
 • Investigación bibliográfica. Utilización de recursos informáticos (p. ej. escaner, tratamiento de textos de internet, etc.) para la confección de material docente.

 • Tareas de soporte a la organización administrativa, bibliográfica y a la preparación de congresos y seminarios.

 • Experiencia como corrector de alemán de trabajos lingüísticos y literarios.

Octubre 1997 Traducción alemana
Traducciones al catalán de canciones alemanas

 • Traducción al catalán de canciones de Mutter Courage de Bertolt Brecht para una puesta en escena de la escuela de teatro Anarres (Barcelona).

1998 Escola Oficial d’Idiomes de L’Hospitalet de Llobregat
Prácticas docentes

 • Clases de 1er curso de lengua alemana con una introducción a la cultura alemana.

Enero-febrero 1999 Escola Oficial d’Idiomes de Sabadell
Substitución profesor de alemán

 • clases de lengua alemana de 2º y 5º curso.

Febrero 1999-Julio 2002 Departamento de Filología Inglesa y Alemana, Universidad de Barcelona
Personal investigador del Ministerio de Educación y Cultura

Septiembre 1999-junio 2001 Colegio "Al·leluia" (Barcelona)
Profesor de 2º ciclo de E.S.O.

 • Clases para el crédito variable de alemán como lengua extranjera en los cursos 3º y 4º de E.S.O.

 • Diseño de un crédito académico de síntesis en alemán titulado "Conèixer Ciutat Vella".

Septiembre 2001-Julio 2002 Escola Oficial d'Idiomes del Baix Llobregat (Esplugues de Llobregat)
Profesor y jefe del departamento de alemán.

 • clases de lengua alemana de 1er i 3er curso.

Septiembre 2002 Escola Oficial d’Idiomes de Sabadell
Profesor de alemán

 • clases de lengua alemana de 2º y 5º curso.

Septiembre 2003 Escola Oficial d’Idiomes de Badalona
Profesor y jefe del departamento de alemán
Coordinador de informática del centro
Tutor de pràcticas del Certificado de Aptitud Pedagógica de Alemán para el ICE de la Universidad de Barcelona

 • clases de lengua alemana de 1º i 2º curso.

Des de septiembre 2004 Escola Oficial d’Idiomes de Badalona
Profesor y Coordinador de informática del centro
Tutor de pràcticas del Certificado de Aptitud Pedagógica de Alemán para el ICE de la Universidad de Barcelona

 • clases de lengua alemana de 2º y 3º curso.

 

arriba

Formación

1979-1988 Colegio Laboure Barcelona

 • Graduado escolar con nota media de "sobresaliente".

1988-1992 Instituto de Bachillerato Milà i Fontanals Barcelona

 • Título de Bachillerato.
 • COU con calificación final de "Matrícula de Honor global".

1992-1997 Facultad de Filología Universidad de Barcelona

 • Acceso con examen de selectividad, 7’63 puntos.
 • Graduación en Filología Alemana con mención complementaria en Filología Inglesa (junio de 1997).

1997-1998 Instituto de Ciencias de la Educación Universidad de Barcelona

 • Certificado de Aptitud Pedagógica.
 • Memoria didáctica "El alemán como lengua extranjera".

1998-1999 Facultad de Filología Universidad de Barcelona

 • Cursos de Doctorado "Relecturas del canon alemán" y "Literaturas y culturas".
 • Tesina "Consecuencias de la melomanía en la literatura alemana" con calificación de "sobresaliente".

1999

 • Premio extraordinario de licenciatura en Filología Alemana.
 • Obtención de la suficiencia investigadora en Filología Alemana.
 • Cursos de Lingüística Aplicada y Didáctica del Alemán (lada Workshops und Vorträge) sobre el tema "Medios e innovaciones".

Julio 2001 Superación de las pruebas para la provisión de plazas de funcionarios docentes del cuerpo de profesores de escuelas oficiales de idiomas de Cataluña.

Enero-Febrero 2002 Generalitat de Catalunya, Departament d'Ensenyament

 • Curso de formación para funcionarios en práctiques.

arriba

 

Formación permanente

2000-2001 Institut de Ciències de l’Educació Universidad Autónoma de Barcelona

 • Cursos de Formación Permanente del Profesorado de Secundaria (total 140 horas): "Convivencia y gestión de conflictos", "Curso oral de lengua catalana: hablar en público"; "Corrección de textos escritos" y "Uso didáctico de la red telemática".

Junio 2001 Formación Externa de la Universidad de Barcelona

 • Curso "Técnicas de presentación" (20 horas).

Julio 2001 Escola Oficial d'Idiomes Barcelona-Vall d'Hebron

 • Curso monográfico de inglés "Advanced Speaking Skills" (30 horas).

17-19 septiembre 2001 Departament d'Ensenyament. Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa

 • Seminario sobre evaluación en las Escuelas Oficiales de Idiomas (10 horas).

20-26 septiembre 2001 Asociación de Profesores de la Escuela Oficial de Idiomas Barcelona-Drassanes

 • Curso "Autoaprendizaje integrado y nuevas tecnologías" (15 horas).

27-28 septiembre 2001 Goethe-Institut Barcelona

 • Seminario del servicio pedagógico del Instituto Alemán acerca de "El vídeo en la clase de alemán" (16 horas).

26-27 septiembre 2002 Goethe-Institut Barcelona

 • Seminario del servicio pedagógico del Instituto Alemán sobre "El tratamiento del error" (16 horas).

Septiembre 2002-marzo 2003 Asociación de Profesores de la Escuela Oficial de Idiomas Barcelona-Drassanes

 • Curso de Formación EOI 2002-2003 "Actividades y Estrategias Comunicativas: hacia el Marco de Referencia Europeo" (20 horas).

24 enero 2003 Goethe-Institut Barcelona

 • Seminario del servicio pedagógico del Instituto Alemán sobre "Evaluación de componentes on line de nuevos libros de texto" (4 horas).

28 febrero-1 marzo 2003 Goethe-Institut Barcelona

 • Seminario del servicio pedagógico del Instituto Alemán sobre "El triángulo de la política lingüística europea: el marco de referencia, Profile Deutsch, Sprachenportfolio" (8 horas).

7 marzo 2003 Goethe-Institut Barcelona

 • Seminario del servicio pedagógico del Instituto Alemán sobre "Materiales para principiantes de alemán" (4 horas).

12 marzo 2004 Goethe-Institut Barcelona

 • Seminario del servicio pedagógico del Instituto Alemán sobre "Confección de materiales para la práctica docente con Profile Deutsch" (4 horas).

7 mayo 2004 Goethe-Institut Barcelona

 • Seminario del servicio pedagógico del Instituto Alemán sobre "Juegos en internet para el estudiante de alemán" (4 horas).

arriba

Idiomas

arriba

Informática/Multimedia

arriba

Congresos y ponencias

Octubre 1997

 • Asistencia al III Congreso de Germanistas en Sitges (Barcelona) organizado por la "Associació de Germanistes de Catalunya".

Mayo 1998

 • Goethe und seine Frauengestalten. Mit einer Einsicht in die Musik (Goethe y sus personajes femeninos. Con una visión musical): ensayo de conferencia dentro del curso de doctorado "Autoras alemanas del Romanticismo" (14 páginas + 1 cassette).

Octubre 1998

 • Asistencia a la "Jornada sobre el llenguatge jurídic català" organizada por el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

 

Febrero 1999

 • Colaboración en el procesamiento y la edición de las actas del III Congreso de Germanistas de Sitges de 1997 para su publicación en la revista «Forum» de la Asociación de Germanistas de Cataluña.

Abril 1999

 • Ponencia sobre La música como elemento de creación literaria en Christa Wolf, dentro del curso de Doctorado "Autoras alemanas contemporáneas".

Mayo 1999

 

Noviembre 1999

 

Diciembre 1999

Febrero 2000

Diciembre 2000

arriba

Investigación universitaria

Marzo 1997

 • Frauenliteratur (bajo la dirección de la Dra. Mª Luisa Siguan): antología de textos sobre literatura hecha por escritoras alemanas del siglo XIX. Libro de texto en dos asignaturas de la Facultad de Filología de la UB: "Seminario literario B" (licenciatura filología alemana) y "Autoras alemanas del Romanticismo" ("Relecturas del canon", programa de doctorado de filología alemana). (88 páginas).

Septiembre 1997

 • Interaktion musikalischer Heiterkeit und Traurigkeit mit der Zeitgeschichte (Interacción del júbilo y tristeza musicales con la historia): investigación bibliográfica centrada en la función de la música en la obra de Thomas Mann y Hermann Hesse en consonancia con su época histórica, así como un breve estudio sinológico sobre Hesse (111 páginas).

Febrero 1998

 • La recepción de Hugo von Hofmannsthal en Barcelona: artículo de investigación sobre la recepción del libretista vienés en Barcelona a través de las óperas de Richard Strauss y la repercusión en la prensa barcelonesa entre 1912 y 1997 (24 páginas).

Marzo 1998

 • Didaktischer Bericht. Methodik und Didaktik DaF (Memoria didáctica. Metodología y didáctica del alemán como lengua extranjera): estudio teórico sobre las posibilidades docentes para la enseñanza de la lengua alemana en Cataluña dentro de sus planes de estudio junto con un trabajo de campo sobre organización y planificación de estudios de la lengua alemana en una Escuela Oficial de Idiomas. Se incluye también una serie de propuestas para la didactización de diferentes aspectos del alemán: gramática, comprensión oral, comprensión lectora, canciones, historia y cultura (Landeskunde) a través de un viaje simulado por Alemania y Austria (111 páginas + 1 cassette).

Abril 1998

 • Konsequenzen der Melomanie in der deutschen Literatur. Eine musikalische Recherche anhand deutscher Literaten (Consecuencias de la melomanía en la literatura alemana. Una investigación musical a través de literatos alemanes): tesina (actual "trabajo de investigación") sobre la presencia del arte musical en las obras de autores de lengua alemana de la Modernidad (Goethe, Grillparzer, Thomas Mann, Hermann Hesse, Max Frisch) que ofrece un compendio de la historia de la música mediante la literarización de la obra musical de compositores como Beethoven, Wagner o Schönberg (147 páginas).
 • Doktor Faustus. Ein Referat mit Sekundärliteratur (Doktor Faustus. Una investigación bibliográfica). Un acercamiento al mito de Fausto en la literatura alemana desde el siglo XVI al XX (37 páginas).

Mayo 1999

 • Friedrich Dürrenmatt. Notizen zu drei Komödien (Friedrich Dürrenmatt. Notas sobre tres comedias). Con una introducción sobre su teoría dramática y una propuesta pedagógica (55 páginas).

Mayo 2000

Octubre 2000

Marzo 2001

 • Traducción al catalán de un artículo en alemán de la Dra. Mª Luisa Siguan sobre la recepción de Heinrich Heine en España: "Traducción y apropiación contra una normalidad deficiente: Heine, Fontcuberta y Bécquer".

En la actualidad investigando para la tesis doctoral sobre el autor austríaco Gert F. Jonke y su escritura de carácter musical. En preparación un artículo sobre la utilización de los pensamientos musicales de J.W. v. Goethe.

arriba

Publicaciones

arriba

Actividades extracurriculares y otros intereses

arriba

Contactar

jmoren48@pie.xtec.es

 

arriba

 

 

 

 

 

 

versió catalana

versión española deutsche Fassung 

José Mª Moreno Calvo
Germanist, Deutschlehrer

1. Personalien
2. Erfahrung
3. Ausbildung
4. Fortbildung
5. Sprachen
6. Informatik/Multimediales
7. Tagungen und Beiträge
8. Forschung an der Universität
9.
Veröffentlichungen
10.
Weitere Beschäftigungen und Interessen
11. Kontakt aufnehmen

 

 

Personalien

Staatsangehörigkeit: Spanier

Geburtsort und -datum: Barcelona (Katalonien, Spanien), 15. Oktober 1974

Berufsprofil: Lehrender; Übersetzer; Dolmetscher; Sprachdienste; Verlag.

nach oben 

Erfahrung

1996–1997 Departamento de Filología Inglesa y Alemana, Universität Barcelona

Arbeitsstipendium vom spanischen Ministerio de Educación y Cultura

 • Gehilfe von der Hauptprofessorin der deutschen Abteilung.
 • Bibliographische Forschung. Anfertigung didaktischer Materialien durch Computer.

 • Verwaltungsaufgaben und Unterstützung zur Vorbereitung von Tagungen und Seminaren.
 • Erfahrung als Deutschkorrektor von literarischen und sprachwissenschaftlichen Referaten.

Oktober 1997 Deutsche Übersetzung
Übersetzung ins Katalanische von deutschen Liedern

 • Übersetzung ins Katalanische von Songs aus Mutter Courage von Bertolt Brecht für eine Inszenierung der Theaterschule Anarres (Barcelona).

1998 Escola Oficial d’Idiomes de L’Hospitalet de Llobregat
Hospitationen an einer öffentlichen Sprachschule

 • Unterrichtsstunden auf der 1. Stufe Deutsch als Fremdsprache und Landes- bzw. Kulturkunde.

Januar-Februar 1999 Escola Oficial d’Idiomes de Sabadell

Vertretung eines Deutschlehrers

 • Deutschunterricht im 2. und 5. Kurs.

Februar 1999-Juli 2001 Departamento de Filología Inglesa y Alemana, Universität Barcelona
"Becario de investigación" (Doktorandenforscher) vom spanischen Ministerio de Educación y Cultura

September 1999-Juni 2001 "Al·leluia"-Schule (Barcelona)
Lehrer im 2. Studienzyklus der Sekundarstufe (E.S.O.)

 • Lehrtätigkeit im Wahlpflichtfach "Deutsch als zweite Fremdsprache" im 3. und 4. Kurs E.S.O.

 • Entwurf eines Gesamtpflichtfaches ("crédito de síntesis) auf Deutsch mit dem Titel "Lernen Sie Ciutat Vella kennen" ("Conèixer Ciutat Vella").

September 2001-Juli 2002 Escola Oficial d'Idiomes del Baix Llobregat (Esplugues de Llobregat)
Beamteter Deutschlehrer und Abteilungsleiter.

 • Deutschunterricht im 1. und 3. Kurs.

September 2002 Escola Oficial d’Idiomes de Sabadell
Beamteter Deutschlehrer.

 • Deutschunterrich im 2. und 5. Kurs.

September 2003 Escola Oficial d’Idiomes de Badalona
Beamteter Deutschlehrer
und Abteilungsleiter.
Referent für die Informatikkoordination der Schule.
Tutor des Praktikums zum CAP-Zertifikat (d.h. Zertifikat pädagogischer Fortbildung als Deutschlehrer) für das ICE an der Universität Barcelona

 • Deutschunterrich im 1. und 2. Kurs.

Ab  September 2004 Escola Oficial d’Idiomes de Badalona
Beamteter Deutschlehrer
und Referent  für die Informatikkoordination der Schule.
Tutor des Praktikums zum CAP-Zertifikat (d.h. Zertifikat pädagogischer Fortbildung als Deutschlehrer) für das ICE an der Universität Barcelona

 • Deutschunterrich im 2. und 3. Kurs.

 

nach oben 

Ausbildung

1979-1988 Schule "Escola Laboure" Barcelona

 • Abschlußschein ("Graduado escolar") mit Note 1 ("sobresaliente").

1988-1992 Gymnasium "Institut de Batxillerat Milà i Fontanals" Barcelona

 • Abitur ("Título de Bachillerato").
 • COU (d.h. Kurs zurVorbereitung auf das Universitätsstudium) absolviert mit allgemeiner Auszeichnung ("Matrícula de Honor Global").

1992-1997 Philologische Fakultät Universität Barcelona

 • Aufnahmeprüfung für die Universität ("Selectividad") mit 7,63 Punkten.
 • Studium in Germanistik als Hauptfach und Anglistik als Nebenfach (Juni 1997).

1997-1998 Institut de Ciències de l'Educació Universität Barcelona

 • CAP-Zertifikat, d.h. Zertifikat pädagogischer Fortbildung als Deutschlehrer.
 • Didaktischer Bericht Deutsch als Fremdsprache.

1998-1999 Philologische Fakultät Universität Barcelona

 • Doktorandenkurse Relektüren des deutschen Kanons und Literaturen und Kulturen.
 • Forschungsarbeit ("Tesina") Konsequenzen der Melomanie in der deutschen Literatur.

1999

 • Sonderpreis im Germanistikstudium.
 • Erreichung der Forschungsseignung in Germanistik.
 • Kurse Lada Workshops und Vorträge (Lingüística Aplicada y Didáctica del Alemán) über das Thema "Medien und Innovationen".

Juli 2001 Öffentliche Aufnahmeprüfung zur Besetzung von beamteten Lehrämtern bei den katalanischen öffentlichen Sprachschulen (EOIs).

Januar-Februar 2002 Generalitat de Catalunya, Departament d'Ensenyament

 • Fortbildungskurs zum Praktikum für beamtete Lehrer.

 

nach oben 

 

Fortbildung

2000-2001 Institut de Ciències de l’Educació Universitat Autònoma de Barcelona

 • Kurse zur Fortbildung von Lehrenden auf der Sekundarstufe (insgesamt  140 Stunden): "Zusammenleben und Konflikte bewältigen", "Sprechkurs in katalanischer Sprache: vor dem Publikum sprechen"; "Korrektur von Schreibtexten" und "Didaktischer Gebrauch vom telematischen Netz".

Juni 2001 Formación Externa an der Universität Barcelona

 • Kurs "Vorstellungstechniken" (20 Stunden).

Juli 2001 Escola Oficial d'Idiomes Vall d'Hebron

 • monographischer Englischkurs "Advanced Speaking Skills" (30 Stunden).

17.-19. September 2001 Departament d'Ensenyament. Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa

 • Veranstaltung über Bewertungsverfahren an öffentlichen Sprachschulen (Escoles Oficials d'Idiomes) (10 Stunden).

20.-26. September 2001 Associació de Professors de l'Escola Oficial d'Idiomes Barcelona-Drassanes

 • Kurs "Integriertes Selbstlernen und neue Technologien" (15 Stunden).

27.-28. September 2001 Goethe-Institut Barcelona

 • Veranstaltung der Pädagogischen Verbindungsarbeit "Video im Deutschunterricht" (16 Stunden).

26.-27. September 2002 Goethe-Institut Barcelona

 • Herbstseminar der Pädagogischen Verbindungsarbeit "Umgang mit Fehlern" (16 Stunden).

September 2002-März 2003 Associació de Professors de l'Escola Oficial d'Idiomes Barcelona-Drassanes

 • Fortbildungskurs für EOI 2002-2003 "Kommunikative Aktivitäten und Strategien: Auf dem Weg zum Europäischen Referenzrahmen" (20 Stunden).

24. Januar 2003 Goethe-Institut Barcelona

 • Seminar der Pädagogischen Verbindungsarbeit "Evaluation der Online-Komponenten von neuen Lehrwerken" (4 Stunden).

28. Februar-1. März 2003 Goethe-Institut Barcelona

 • Seminar der Pädagogischen Verbindungsarbeit "Das Dreieck der europäischen Sprachenpolitik: Referenzrahmen, Profile Deutsch, Sprachenportfolio" (8 Stunden).

7. März 2003 Goethe-Institut Barcelona

 • Seminar der Pädagogischen Verbindungsarbeit "Materialien für den Anfängerunterricht" (4 Stunden).

12. März 2004 Goethe-Institut Barcelona

 • Seminar der Pädagogischen Verbindungsarbeit "Materialerstellung für die Unterrichtspraxis mit Profile Deutsch" (4 Stunden).

7. Mai 2004 Goethe-Institut Barcelona

 • Seminar der Pädagogischen Verbindungsarbeit "www-Spiele für den Deutschlerner" (4 Stunden).

 

 

nach oben 

Sprachen

nach oben 

Informatik/Multimediales

nach oben 

Tagungen und Beiträge

Oktober 1997

 • Teilnahme am III. Germanistenkongress in Sitges (Barcelona) organisiert von der "Associació de Germanistes de Catalunya".

Mai 1998

 • Goethe und seine Frauengestalten. Mit einer Einsicht in die Musik: Referat im Doktorandenkurs "Deutsche Autorinnen der Romantik" (14 Seiten + 1 Kassette).

Oktober 1998

 • Teilnahme an der Tagung über katalanische Rechtssprache ("Jornada sobre el llenguatge jurídic català") organisiert vom Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Februar 1999

 • Zussamenarbeit bei Verarbeitung und Herausgabe  von den Kongressakten des III.Germanisten-Kongress (Sitges,1997) zu deren Veröffentlichung in der Zeitschrift «Forum» von der "Associació de Germanistes de Catalunya".

April 1999

 • Referat über Die Musik als literarisches Schaffen im Werk von Christa Wolf, im Doktorandenkurs "Deutsche Gegenwartssautorinnen".

Mai 1999

November 1999

Dezember 1999

Februar 2000

Dezember 2000

nach oben 

Forschung an der Universität

März 1997

 • Frauenliteratur (unter Leitung von Frau Prof.Dr. M. Luisa Siguan): Auswahl von Texten von deutschen Schriftstellerinnen aus dem 19. Jahrhundert. Textbuch in  zwei Germanistikfächern der Philologischen Fakultät der UB: "Literarisches Seminar B" (Germanistikstudium) und "Deutsche Autorinnen der Romantik" ("Relektüren vom deutschen Kanon", Programm von Doktorandenkursen für Germanistik). (88 Seiten).

September 1997

 • Interaktion musikalischer Heiterkeit und Traurigkeit mit der Zeitgeschichte: bibliographische Forschung betreffs der Funktion der Tonkunst im Werk von Thomas Mann und Hermann Hesse und deren Zeitepoche sowie eine kurze sinologische Studie über Hesse (111 Seiten).

Februar 1998

 • Die Rezeption von Hugo von Hofmannsthal in Barcelona: Forschungsartikel über die Rezeption vom Wiener Librettisten in Barcelona durch die Opern von Richard Strauss sowie dessen Nachklang in der Presse Barcelonas 1912-1997 (24 Seiten).

März 1998

 • Didaktischer Bericht. Methodik und Didaktik DaF: theoretische Forschungsarbeit über die Lehrmöglichkeiten der deutschen Sprache in Katalonien und die Organisierung und Durchplanung vom Deutschstudium an einer Escola Oficial d'Idiomes. Verschiedene Didaktisierungsvorschläge werden auch eingeschlossen: Grammatik, Hör- bzw. Lesefertigkeit, Lieder und Landeskunde durch eine simulierte Reise durch Deutschland und Österreich (111 Seiten + 1 Kassette).

April 1998

 • Konsequenzen der Melomanie in der deutschen Literatur. Eine musikalische Recherche anhand deutscher Literaten: Forschungsarbeit zur Erreichung der Forschungseignung vor der Doktorpromotion betreffs der Präsenz der Tonkunst in Werken von deutschsprachigen Autoren der Moderne (Goethe, Grillparzer, Thomas Mann, Hermann Hesse, Max Frisch); Darstellung der Musikgeschichte durch Verschriftlichung  der Musikwerke von Komponisten wie z.B. Beethoven, Wagner oder Schönberg (147 Seiten).
 • Doktor Faustus. Ein Referat mit Sekundärliteratur. Besprechung des Faust-Mythos in der deutschen Literatur vom 16. bis zum 20. Jahrhundert (37 Seiten).

Mai 1999

 • Friedrich Dürrenmatt. Notizen zu drei Komödien. Einsicht in seine dramatische Theorie und pädagogischer Vorschlag (55 Seiten).

Mai 2000

Oktober 2000

März 2001

 • Katalanische Übersetzung von einem deutschen Artikel von Frau Prof.Dr. M. Luisa Siguan über die Heine-Rezeption in Spanien: "Übersetzung und Aneignung gegen eine ungenügende Normalität: Heine, Fontcuberta und Bécquer" ("Traducció y apropiació contra una normalitat deficient: Heine, Fontcuberta i Bécquer").

Heutzutage Forschung zur Doktorarbeit über den österreichischen Autor Gert F. Jonke und dessen Schriftweise musikalischen Charakters. In Vorbereitung ein Artikel über den Gebrauch von Goethes musikalischer Musikauffassung in der gegenwärtigen Literatur.

nach oben 

Veröffentlichungen

nach oben 

Weitere Beschäftigungen und Interessen

nach oben 

Kontakt aufnehmen

jmoren48@pie.xtec.es

nach oben