El voltor: Un animal en perill  
     
 
Característiques

Trets fonamentals dels voltors.
Hàbitats.
Distribució
Algunes espècies:
  Voltor comú
  Voltor negre
  Aufrany
El voltor negre una de les aus més grans de la natura
Revista Ibérica Natural: El voltor  

Cens de 1995

 

Més informació

 
Espais protegits
 
 
 
Chema Moreno - Cerdanyola del Vallès