Algunes espècies de voltors:
   
Introducció
   
Voltor comú
   
Voltor negre
   
Cens 1995
   
Més informació
   
Inici 
Aufrany
Neophron percnopterus
 
 
Aufrany
   
 
És el més petit dels voltors. (60 cm de llargada aproximadament).  Al igual que la resta dels vultúrids no té plomes al cap ni al coll, presenta una pell aspra. Damunt del cap tenen una mena de cresta de plomes.  És molt abundant al nord d'Àfrica, és pot trobar als abocadors i seguint les caravanes al desert. També és freqüent trobar-lo al Sud d'Europa. Viu preferentment en zones muntanyoses.
  S'alimenta de carronya. S'agrupen en bandades entorn d'animals morts. Aufrany
  Aquesta au té la capacitat de fer servir pedres per trencar els ous d'estruç i menjar-se el seu contingut.
 
 
 
 
 
Chema Moreno - Cerdanyola del Vallès