Webs, Vídeos i Bibliografia d'interès

 

 1. Webs i vídeos
 2. Bibliografia

Esquerra: Bust de Narcís Oller, obra de l'escultor vallenc Josep Busquets. Foto:Català-Roca- AMV.

Dreta: El Departament de Llengua i Literatura Catalanes de l'IES Narcís Oller de Valls, al peu del bust , just enfront de l'antic edifici de l'Institut que du el nom de l'escriptor, a la Plaça del Quarter. Foto:Pere Queralt.

.

0. La Societat Narcís Oller

Tal com diu la seva plana de presentació, la Societat Narcís Oller neix el 2006 com una entitat sense afany de lucre, al voltant de persones vinculades a l'ensenyament (tant universitari com secundari) i a l'activitat cultural i editorial de Valls.

Els seus objectius són:

1. Constituir-se com a centre de referència de les actuacions de difusió, promoció i investigació sobre Narcís Oller.
2. Impulsar l'estudi sobre Narcís Oller i sobre la narrativa moderna.
3. Divulgar la figura i l'obra de Narcís Oller com un dels personatges més rellevants de la. literatura catalana del segle XIX .

Els projectes que a curt i mitjà termini s'ha proposat la Societat són els següents:

a) Editar les obres completes.
b) Posar en funcionament unes rutes literàries.
c) Disposar un recorregut senyalètic per Valls.
d) Crear un centre d'interpretació i un centre de documentació.
e) Organitzar periòdicament simposis sobre narrativa.

1. Webs i vídeos

 • Notícia bio-bibliogràfica. Reporten dades amb més o menys extensió , entre d'altres, els següents webs:
 • Vídeos
  • Narcís Oller .Vídeo de 14 mn. amb la biografia de l'autor i escenes representatives de la seva obra recreades per actors en escenaris naturals. És disponible tant en format VHS com en format digital. I encara més: es pot descarregar o visionar directament a través d'Internet. En aquest cas, es recomana ADSL.
 • Marc cultural i literari de l'escriptor
 • Bases de dades bibliogràfiques. Per conèixer les edicions de les obres de Narcís Oller i dels estudis sobre la seva obra, per localitzar-les en biblioteques i la seva disponibilitat al mercat, són útils:
 • Altres webs d'interès
  • La paret de les auques , feta per Jordi Fons i Joan Vilamala ( i inclosa al web de l'IES Pius Font i Quer). És un web de caràcter educatiu i lúdic alhora.Ens ha interessat molt aquest web, perquè demostra la compatibilitat de les noves tecnologies amb les formes tradicionals de difondre la cultura. Així, el web presenta un seguit d'auques sobre autors (entre ells el nostre Narcís Oller.), corrents literaris ( la Renaixença), o la llengua catalana. L'auca és un gènere molt viu en la literatura popular del segle XVIII ençà, i és especialment atractiu perquè combina text i dibuix. L'auca ja és, en si, un treball multidisciplinar, en equip i interactiu: cal aprendre nocions bàsiques de poètica, cal documentar-se bé sobre el tema perquè l'auca obliga a fer un esforç de síntesi considerable, i cal fer un treball d'expressió artística perquè l'auca sigui visualment atractiva. Cal destacar auques molt ben il.lustrades com la del propi Narcís Oller o la deSantiago Rusiñol. I cal dir que el treball d'il·lustració ha estat fet en alguns casos per alumnes de 4t d'ESO! L'auca d''Oller ,molt ben il·lustrada, està formada per 46 rodolins, i són un bon resum de la seva vida i obra. Al final de cada auca, s'incorporen uns suggeriments de treball . Visiteu la pàgina, que val la pena!

2. Bibliografia

Des de 1978, els plans d'estudis de Secundària de Catalunya, País Valencià i Illes Balears inclouen la Literatura Catalana. En conseqüència, Oller, reconegut sense discussió com un clàssic, ha generat una important activitat editorial: contínues reedicions de novel·les (sobretot Pilar Prim, La bogeria, La febre d'or i La papallona), publicació de guies de lectura i comentaris de text, etc. Oferim, en format .pdf, una extensa guia bibliografica de l'ollerística dels darrers 25 anys. S'hi repassa el tracte que programes oficials i llibres de text de Secundària dispensen a Oller i la fortuna bibliogràfica de l'obra olleriana. La segona part d'aquest treball es dedica a fer una guia temàtica dels estudis i assajos erudits sobre Oller.
Cal constatar, però, que fora dels circuits escolar i universitari, Oller és un clàssic que dorm als prestatg
es.

Escapa a l'objectiu d'aquest web enumerar la llarga llista d'estudis i anàlisis crítiques que ha generat l'obra de Narcís Oller. La seva importància dins la Història de la Literatura Catalana es reflecteix en capítols més o menys extensos en tots els manuals solvents, tant els de caire més erudit com en els de caràcter escolar. Per altra banda, els estudis més específics i referits concretament a una de les novel.les de l'autor apareixen referenciats en la pàgina web corresponent, sempre que siguin realment útils per a la fi d'aquesta web: proporcionar eines a Secundària. Prescindim, doncs, dels textos adreçats a l'investigador i/o filòleg, la qual cosa no vol dir que els llibres i/o articles que citem a continuació siguin poc rigorosos. I també mirem de limitar les cites a les obres publicades més recentment i, doncs, més a l'abast.

 • AUTORS DIVERSOS: Actes del Col.loqui Narcís Oller ( Valls, 28, 29 i 30 de novembre de 1996).Valls: Cossetània, 1999. 340 pp. Recull de les ponències i comunicacions presentades amb motiu del 150è aniversari del naixement de l'escriptor. Hi ha interessants aportacions tant des del punt de vista filològic com des de l'historiogràfic, el politicòleg, l'etnogràfic etc. Els noms de Rosa Cabré, Jordi Ginebra, Pere Navarro, Magí Sunyer, Mathilde Bensoussan, Isidor Cònsul, Carola Duran, Albert Palacín, Vinyet Panyella... acrediten la solvència científica de les actes.
 • CAMPS, J i M.R. TRILLA: Narcís Oller. La novel·la d'una època. Barcelona: La Magrana, 1997.( Crèdits Variables, 3) 147 pp. Du un avant-títol ben explícit: "Crèdit variable per a segon cicle d'ESO i Batxillerat. Àrea de Literatura." És un llibre molt recomanable. Gairebé gosaria dir que hauria de ser a les biblioteques de tots els departaments de Llengua i Literatura Catalanes dels nostres instituts. Després d'una introducció de caire general sobre la novel.la realista i naturalista, el llibre dedica sengles capítols a cadascuna de les novel.les. I a cada capítol se segueix la mateixa estructura: resum argumental, crítica, textos escollits, textos complementaris, bibliografia... El llibre inclou també propostes d'exercicis i rutes literàries a partir de les novel.les. L'únic però que se m'acut és la pobresa de les imatges: poques i en blanc i negre. Però aquesta pobresa gràfica segurament és imputable a l'editorial, no pas als autors.
 • MARTIN MARTY, Laia: "Narcís Oller a l'escola catalana", Escola catalana 312 ( juliol-set 1994), pp6-7. Breu, aferrrissada i convincent defensa de la validesa de llegir Oller a les aules de secundària. L'article és consultable en format PDF a l'apartat Experiències>Llengua i Literatura del web de la revista Escola Catalana.
 • MASERAS, Alfons: Vida de Narcís Oller. Edició i notes a cura de Montserrat Corretger. Tarragona: Edicions el Mèdol, (1996). 117 pp. Escrita el 1938, 60 anys després finalment veié la llum aquesta excel.lent biografia. Maseras, gràcies a l'amistat que l'uní al fill de Narcís Oller, el també novel.lista Joan Oller i Rabassa, ens forneix informació de primera mà, rigorosa i sense caure en l'hagiografia. L'amenitat i el tremp narratiu són també molt destacables.
 • MORAGAS i RODES, Vicenç de: NARCIS OLLER I DE MORAGAS: la seva vida vista per un contemporani. Valls: Institut d’Estudis Vallencs, 1995. Biografia apassionada i plena de detalls íntims feta pel cosí de l'escriptor i escrita immediatament després de la seva mort. Aporta una visió inèdita i complementària a les clàssiques biografies escrites pels crítics i els historiadors de la Literatura.
 • OLLER, Narcís: Obres Completes Barcelona: Ed. Selecta, 1985: 2a ed. 2 vols.
 • OLLER, Narcís: Memòries literàries. Història dels meus llibres. Barcelona: Ed. Aedos 1962. S'hi aplega nombrosa correspondència i llargues explicacions sobre el procés creatiu de les novel.les i contes d'Oller. Esdevé, al capdavall, un autoretrat humà sincer i despullat. També té gran interès el pròleg a cura de Gaziel
 • OLLER, Narcís: Memòries teatrals. Barcelona: Ed. La Magrana, 2001.
 • PINYOL i TORRENTS, Ramon: "Narcís Oller", dins Història de la Literatura Catalana . Barcelona: Avui-Orbis, 1984, vol I.pp. 309-320.
 • TAYADELLA, Antònia: "Narcís Oller i el naturalisme", dins Història de la Literatura Catalana. Vol 7. Barcelona: Ed. Ariel, 1986, pp 605-68. Completa visió de la literatura de Narcís Oller, amb rigor, exhaustivitat i una bona complementació gràfica.
 • YATES, Alan: Narcís Oller, tradició i talent individual. Barcelona: Curial,1998. Alan Yates és el millor estudiós de l'obra d'Oller. En aquest llibre s'apleguen i sistematitzen bona part dels seus millors treballs. Bona prova de la solvència científica de l'assaig és que va obtenir el XVIII Premi Carles Rahola d'Assaig.