cronologia

Història del món contemporani

PALOMERO, R. i PÉREZ,J.M.: Histocard2. Castellnou Edicions, Barcelona, 1995.

COOK, Chris i STEVENSON, John: Guía de historia contemporánea de Europa. Alianza Universidad, 1994.

CHAMBERS, Diccionari d'història universal. Ed. 62. Barcelona, 1995.

Enciclopèdies de l'EDU365 ...

eix cronològic buit

eix cronològic del tema 1 en pdf

eix cronològic del tema 1 en word

tornar a la pàgina principal