{text}Una reflexió sobre el consum exagerat d'aigua


Aigües desaprofitades   

Els aqüífers són grans bosses que es troben sota masses rocoses que, a través de les seves esquerdes, permeten la circulació i l'emmagatzamatge d'aigua. Són veritables embassaments soterranis que poden ser tan grans com els que es troben a la superfície.

Grans ciutats, com Barcelona i Madrid, es troben sobre grans aqüífers que des de l'antiguitat fins a principis d'aquest segle proveïen d'aigua aquestes ciutats. A Barcelona, durant el segle XIX, dels 6.000 m3 que es consumien diàriament, 5.500 provenien de l'aqüífer.

Antigament, eren els saurís els qui s'encarregaven de localitzar les zones on obrir els pous per a extreure l'aigua. Actualment, però, aquests recursos ja no s'aprofiten. Com l'aigua s'hi segueix acumulant, i a vegades, en augmentar el seu nivell freàtic, provoquen inundacions.

Vocabulari nivell freàtic


CEIP Silvestre Santaló
Av. Folch i Torres, 8.
17190 - SALT (El Gironès)
CORREU ELECTRÒNIC