{text}Una reflexió sobre el consum exagerat d'aigua


La transformació del paisatge

 
L'increment de places turístiques està transformant la costa en un paisatge que, a vista d'ocell, és un continu de platges destinades al bany, passeigs marítims plens deblocs d'edificis, apartaments i hotels , urbanitzacions i ports esportius plens de barques i iots.
 
Us  heu preguntat mai perquè cada any és necessari reposar sorra a les platges? Regenerar cada quilòmetre de platja costa al Ministeri de Foment 300 milions de pessetes. Però, és l'aigua qui s'emporta la sorra?

La construcció d'infrastructures turístiques ha desproveït les platges dels seus mecanismes naturals de defensa davant els temporals. És normal que la platja perdi sorra i que, a través de mecanismes naturals, torni a recuperar-la.

El cicle sequera-inundació és el que feia que l'aigua dels rius arrossegués sorra fins a les platges. Ara, però, els embassaments i la canalització d'alguns rius, per tal d'evitar les inundacions, no permeten l'arribada de sediments fins a la desembocadura del riu.

A més, la construcció d'hotels, passeigs marítims, etc... ha desproveït la costa dels seus camps de dunes, de les maresmes litorals, de la fauna i la flora autòctones que, també protegien les platges de la pèrdua de sorra.

Però encara hi ha més responsables. La construcció de ports esportius aconsegueix tres efectes sobre la costa:

  • les platges properes perden sorra perquè els espigons desvien els corrents d'aigua que hi portaven la sorra
  • els ports s'omplen de sediments que cal dragar periòdicament
  • les espècies animals i vegetals que viuen prop de la costa disminueixen o desapareixen

 A la muntanya, l'aigua també és un reclam turístic. Els esports d'aventura com el rafting i l'hidrospeed també incideixen sobre els cursos fluvials. 

Per una banda, la gran afluència de turistes fa que es deteriori la vegetació de les conques fluvials, encarregades de sustentar el curs del riu.

Per l'altra a l'estiu, davant l'escassetat d'aigua i per practicar esports d'aventura al juliol i agost, el cabal de la Noguera Pallaresa augmenta gràcies a que es deixen anar aigües de les preses, que provoca més arrossegament de sediments i l'alteració de la morfologia i l'ecosistema d'aquestes rius.


Vocabulari: Ministeri de Foment  / autòctones 


CEIP Silvestre Santaló
Av. Folch i Torres, 8.
17190 - SALT (El Gironès)
CORREU ELECTRÒNIC