{text}Una reflexió sobre el consum exagerat d'aigua


Usos i abusos recreatius de l'aigua   

Alguns esports consumeixen molta aigua. Quan es practiquen en zones turístiques, suposen una gran despesa respecte del consum total. Aquest és el cas del golf. El golf és un esport que van inventar els escocesos al segle XV. A Escòcia, on plu molt, mantenir la gespa del camp de gols és molt fàcil.  A casa nostra, on plou poc,  els camps de golf, amb una gran catifa verda, exigeixen diàriament molta aigua per a mantenir-se.

La gespa d'un camp de golf de 18 forats necessita entre 1.500 i 1.800 m3. d'aigua diaris, l'equivalent, en un any, al consum d'una població d'entre 8.000 i 10.000 habitants.  I aquí no es compta el consum addicional dels hotels, apartaments, xalets, complexes esportius... que solen construir-se al costat del camp de golf, i que augmenten la despesa d'aigua.

Tan sols a Catalunya, en els últims dos anys, s'ha passat de 10 a 20 camps de golf. La majoria de camps consumeixen aigua potable, encara que s'està treballant per a desenvolupar sistemes de reutilització d'aigües residuals

Les piscines també són grans consumidors d’aigua. Segons el reglament vigent és necessari afegir diàriament un 5% d'aigua nova sobre el volum total a les piscines públiques i les privades que pertanyen a comunitats de més de 21 propietaris. Una piscina pública de 25 m. de llarg conté un volum d'aigua de 500 m3: cada dia caldrà afegir-hi 25.000 litres d'aigua nova.

A més de la piscina, cal regar la gespa que l'envolta. La gespa ocupa un espai quatre vegades més gran que la piscina, i a més, cal regar-la tot l'any. La despesa d'aigua s'arriba a multiplicar per 4.  


Vocabulari: m3. 


CEIP Silvestre Santaló
Av. Folch i Torres, 8.
17190 - SALT (El Gironès)
CORREU ELECTRÒNIC