Enrera
Guia
eLearning amb Moodle
 
 

Introducció

Aquest curs neix per respondre a la necessitat, cada cop més estesa entre el professorat, de conèixer les possibilitats que l'entorn virtual d'ensenyament i aprenentatge Moodle pot aportar a la innovació educativa en situacions presencials o en l'ensenyament a distància.

El fet de poder disposar d'un servidor públic de pàgines web actives basat en PHP i MySQL, el servidor phobos, fa que molts professors i professores s'animin a provar diferents programes per tal de millorar la seva tasca educativa diària. Alguns han provat programes de gestió de continguts (CMS), com ara PostNuke o Mambo, per tal d'agilitar la comunicació amb els estudiants. Però moltes vegades el que busca el professorat no es troba en aquestes potents aplicacions que, en principi, tenen una altra finalitat.

El que vol el professorat és un entorn virtual d'ensenyament aprenentatge, és a dir, un programari que creï espais on es produeixi allò que s'esdevé en una aula presencial: ensenyament i aprenentatge. I aquest programa és Moodle.

A més, molts professors i professores s'adonen que l'ensenyament clàssic és una opció caduca. Quan la única font d'informació era el propi mestre o mestra el coneixement es transmetia en un únic sentit professorat -> estudiants. Però en la nostra societat hi ha moltes (alguns diuen que massa) fonts d'informació i és palès que cada cop costa més atraure l'atenció de l'estudiant si únicament ens limitem a repetir el model clàssic.

En canvi el professorat innovador ha trobat que actualment disposa de moltes maneres, i molt més efectives, d'ensenyar. Ha provat, i reconeix, que l'ús de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) poden revolucionar l'ensenyament i l'aprenentatge. De fet alguns autors ja parlen de les TIC com les tecnologies per a la renovació pedagògica. I Moodle és un dels programes que permeten aquesta renovació educativa.

Intentarem en aquest curs acostar al professorat a Moodle, veient primer les possibilitats que ofereix des del punt de vista de l'estudiant. Després farem una instal·lació al servidor phobos per passar, a continuació a configurar el sistema a les particularitats i necessitats de cadascú. En acabat donarem d'alta usuaris i crearem un curs que, tot seguit, poblarem amb tot tipus d'activitats i recursos educatius. Finalment acabarem veient la informació que el professorat pot obtenir sobre el treball dels estudiants i quin manteniment cal fer als cursos.

Els objectius del curs són:

  • donar a conèixer les possibilitats que un entorn virtual d'ensenyament i aprenentatge ofereix als centres de formació..
  • Conèixer les característiques tècniques del programari Moodle i del tipus de servidor que li dona suport
  • aprendre a instal·lar, administrar i mantenir un sistema Moodle.
   
 
Format
   
Per seguir aquest curs telemàtic podeu anar consultant en línia els diferents mòduls.
   
  Estructura
   

Els mòduls consten de: 

  • Objectius i continguts del mòdul. 
  •  
  • Pràctiques amb base teòrica.
  •  
  • Exercicis. Els participants en el curs hauran d'anar fent els exercicis que, un rera l'altre, els menaran a configurar un sistema Moodle complet i a ple funcionament.

  Per fer aquest curs, es requereixen uns coneixements i unes destreses avançats en la navegació per Internet, la creació de pàgines web i els protocols de transferència de fitxers (FTP).

En principi s'adreça a administradors d'espais web o coordinadors d'informàtica de centres interessats en tenir un entorn virtual pel seu centre educatiu.

  Requeriments tècnics
   
  Els materials d'aquest curs s'han dissenyat per treballar directament en pàgina web. Per això s'aconsella tenir instal·lada la darrera versió del navegador Mozilla Firefox i les galetes activades.
 
Amunt
  Icones i elements de navegació
   
  Les icones utilitzades són:
   
 
Informació
Informació. Documentació sobre el contingut que s'està tractant a les pàgines.
Prąctica
Pràctiques. Treball que l'alumnat ha de dur a terme seguint les propostes guiades. Aquestes pràctiques són personals i no s'han d'enviar al tutor o a la tutora del curs.
Atenció !
Atenció. Aquesta icona indica suggeriments, comentaris i idees complementaris a la documentació i a les pràctiques de cada mòdul i que fan referència a l'ajuda del programa..

 

  Els elements de navegació són:
   
 
1
Permet accedir a qualsevol mòdul o pràctica.
1
Ens indica la pràctica activa en la qual estem treballant.
Enrera
Permet retornar al nivell anterior.
Exercicis
Permet accedir als exercicis del mòdul activat.
Amunt
Permet el retorn a l'inici de la pàgina consultada.
Guia
Permet accedir a la guia del curs.
 
  Tutoria
   
  El curs compta amb l'ajut d'un tutor que assessora i orienta a l'alumne en el treball dels diferents mòduls. 
   
  Lliurament dels exercicis dels mòduls específics
   
  Per tal de realitzar les pràctiques cada participant disposarà d'un espai de pràctiques a pherkad.xtec.net on podrà pujar Moodle i anar-hi realitzant els diferents exercicis.

Cal que cada participant doni d'alta al seu sistema al tutor del curs que hi podrà entrar amb privilegis d'administrador. Un cop acabat el curs el donarà de baixa.

En la data prevista, que s'indica en el calendari del curs, cal posar en coneixement del tutor que s'han realitzat els exercicis de cada mòdul, així aquest podrà entrar al sistema de cada participant i comprovar el grau d'avenç.

Les pràctiques dels diferents mòduls corresponen al treball personal que ha de dur a terme cada participant per assolir els objectius de cada mòdul i, evidentment, no s'han de trametre al tutor. No obstant això, poden ser, també, motiu de consultes al professorat per resoldre els problemes sorgits en la seva realització.
   
  Projecte
   
Per superar aquest curs cal tenir, al final, un sistema Moodle funcionant a phobos.xtec.net i amb dues categories de cursos i tres cursos com a mínim.

Entre tots els  cursos hi ha d'haver, com a mínim, un de cadascun dels recursos i activitats educatives tractades. Com que s'hauran adquirit les habilitats per crear còpies de seguretat dels cursos, moltes de les activitats fetes al servidor pherkad.xtec.net podran ser traslladades a phobos.xtec.net per a conformar el projecte final.

S'avaluarà no solament el grau de funcionament tècnic sinó també l'adequació pedagògica al nivell al que s'adrecen els cursos i les activitats.
   
  Calendari
   
 

Inici del curs

Fi de curs

   
 
Data realització exercicis
Mòdul 1
Mòdul 2
Mòdul 3
Mòdul 4
Mòdul 5
Mòdul 6
   
 

Proposta del projecte

Inici del projecte

Revisió seguiment del projecte

Fi del projecte

   
 
Amunt