eLearning amb Moodle
 
 
Guia
Guia
 
Mòdul
1

     
       
Mòdul
2  
   
 

   
Mòdul
3  
   
       
Mòdul
4  
   
 
 
Mòdul
5        
       
Mòdul
6        
             

 
 
  Joan Queralt i Gil
2006
  facilitador del curs Moodle en català