Enrera
Mòdul 4: Crear cursos
eLearning amb Moodle
  Pràctica
1
2
3
4
   
Exercicis
Exercicis
 
 
  Objectius
   
  En aquest mòdul es pretén conèixer tot allò amb la creació i gestió de cursos a Moodle. Els cursos són la unitat bàsica de l'entorn i tot s'organitza al seu voltant.
   
   
  Continguts
   
 
  • Categorització dels cursos
  • Els paràmetres d'un curs
  • Tipus de cursos: setmanals, per temes o socials
  • Assignació de professorat, inscripció d'estudiants i grups
  • Idioma del curs
  • Els blocs: tipus i potencialitats