Enrera
Mòdul 1: Introducció
eLearning amb Moodle
  Pràctica
1
2
3
4


   
Exercicis
Exercicis
 
 
  Objectius
   
  En aquest mòdul es pretén donar a conèixer els diferents entorns virtuals que existeixen, fent especial ènfasi en Moodle
   
   
  Continguts
   
 
  • Què és un entorn virtual d'ensenyament/aprenentatge?
  • Diferents tipus d'entorns virtuals
  • Per què Moodle?
  • Característiques d'un servidor per a Moodle
  • L'entorn de treball Moodle: el curs, recursos i activitats