Mesura del radi de la Terra

IES Maria Rúbies

Lleida

Departament de Ciències Experimentals

COM VA ANAR L'ACTIVITAT:

A l'hora de classe vam sortir tots a la part de davant de l'Institut, ho vam preparar tot i a les 12, 30 hores locals vam fer la medició de l'ombra.

Les dades les vam recollir el dimarts 14de juny de 12 a 13 hores.

Els càlculs posteriors els vam poder fer gràcies a que en aquestes dades el Sol sempre fa el mateix, a una taula de conversió de les longituds d'ombra a les 12 h solars i que sabíem com Erastótenes on els pals verticals no feien ombra.

LLISTA de PARTICIPANTS:

ALUMNAT DE 4t D'ESO

PROFESSORAT RESPONSABLE

RESULTAT OBTINGUT:

6367 km

 


Hem aprofitat aquest dies al voltant del solstici d’estiu per a fer les mesures i els càlculs de forma semblant a com ho va fer Eratóstenes, utilitzant un protocol adaptat del proposat per l’Associació de Professors de Física i Química, que permet fer les mesures a qualsevol hora del dia.

Cadascú dels sis equips de 4t C d’ESO vam preparar el material i vam fer les mesures, els resultats de les quals són les següents:

 

Altura del pal (cm)

Llargada de l’ombra (cm)

Llargada corregida de l’ombra (cm)

Angle (rad)

Distància Lleida – Tròpic de Càncer (km)

Radi Terra (km)

Grup 1

Natalia Alberich
Oscar Delgado
Ana Misut
Thais Muñoz

133

65

44,5

0,322

2010

6242

Grup 2

Tania Aleixos
Sandra Diaz
Laura Garcia
Lucía Gelaberto
Laura Negre

128

58

39,7

0,301

2010

6689

Grup 3

Joel Catalina
Ismael Yeguas
Javier Periago
Laura Sola
Desirée Soto

161

74

50,6

0,305

2011

6602

Grup 4

Xavier Bernadó
Victor Bernadó
Raúl Lahuerta
Eduardo Ruiz

75

38

26,0

0,334

2011

6020

Grup 5

Francesc Xavier Acosta
Pau Bonet
Ivany Martí
Mireia Montagut
Iris Porté

120

58,5

40,0

0,322

2011

6245

Grup 6

Fernando Alonso
Sheila Martín
Francy Martínez
Fany Pérez
Laura Tolosa

175

83

56,8

0,314

2011

6404

La mitjana aritmètica dona: 6367 km