Articles i ressenyes
Documents, publicacions i descripcions d'experiències i activitats que els centres i el professorat fan en relació a la Tecnologia. Aquests materials són cedits amablement pels mateixos autors.

Els instituts a la xarxa
Aparador on es presenta una relació de connexions a pàgines d'instituts que han elaborat pàgines relacionades amb la Tecnologia. Tan del nostre país com de l'estranger.

 

Seminaris del professorat de tecnologia
Durant el curs 1996-97 es van iniciar les activitats de dos seminaris per a la formació continuada del professorat i l'intercanvi d'experiències a Barcelona i a Girona i Tarragona.