[Cita]

[Presentaciˇ]
[NotÝcies]
[Per pensar]
[Activitats]
[Recursos]
[Tecn˛polis]


Aquestes pàgines us ofereixen tot un seguit de recursos per a l'àrea de Tecnologia, de l'Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat.


[Rob˛tica]


[Arqueologia industrial]


[Tecnologia i societat]


[Electroimants]

Albert Pérez
Rosa Palacios
Jordi Regalés

aperez16
rpalacio
jregales@ xtec.net


Actualitzat: juny de 1999