El desenvolupament tecnològic condiciona no només la vida dels humans sinó que origina canvis fonamentals a nivell del planeta en general. Tenint en compte que no hi ha ciència neutra i que la tecnologia sorgeix per satisfer les necessitats humanes, i està per tant en les mans de les persones la seva utilització, és necessari que els ciutadans puguin disposar de la màxima informació sobre aquestes qüestions per tal de poder ser responsables a l'hora de fer opcions. Només hi ha un món i tots som responsables del que hi passi. Es tracta d'aconseguir un món habitable per a tots els éssers vius.

Aquestes pàgines, que van destinades a ser un suport per a l'àrea de tecnologia de l'educació secundària, obligatòria i postobligatòria, pretenen posar a l'abast tant de l'alumnat com del professorat, aquella informació que els ajudi a conèixer i reflexionar sobre l'àrea tant per saber quina tecnologia han d'aprendre i què és el que es pot fer, com per saber allò que cal reconduir per tal que l'evolució tecnològica propiciï un desenvolupament sostenible.

Sense un bon coneixement de les possibilitats dels avenços tecnològics podríem caure en pors injustificades o esperances excessives. Cal acostar el ritme del progrés tecnològic al de la innovació social i això passa per una bona transmissió d'informació. El desenvolupament de l'esperit crític ens permetrà no menysprear ni sobrevalorar l'ús de la tecnologia.

Internet ens permet el contacte directe amb tothom sense fronteres i ens agradaria que les nostres pàgines fossin un lloc de trobada i d'intercanvi d'experiències. Com ho han fet fins ara:

Miquel Barceló
Fede Caudet
Rosa Dot
Jordi Font
Federico Luque
Carlos Molina
Toni Riobot

A qui els agraïm sincerament les seves aportacions que esperem que us siguin d'utilitat..