TECNÒPOLIS, LA CIUTAT DE LA TECNOLOGIACentre de l'arqueologia industrial
IIIIReciclatge

Plaça del Reciclatge i del medi ambient
IIII

RobÚtica
Pol∑lígon del robot