Mediateca

Materials curriculars
Crèdits, unitats didàctiques i altres materials d'aplicació a l'ESO i al Batxillerat.
Bibliografia
Publicacions d'interès especial per a la Tecnologia. Lligams amb editorials i biblioteques.
Videografia
Relació de vídeos relacionats amb la Tecnologia. Lligam amb catàlegs de vídeos.
Programari
Programari comercial i enllaços amb empreses fabricants. Enllaços amb servidors de programari sense cost.