UAB ICE
 

 

Equip ICE-UAB de Metodologies docents i Avaluació a Secundària
Línia de treball: Aprenentatge basat en problemes (ABP-PBL)
 
L'aprenentatge basat en problemes
L’aprenentatge basat en problemes (ABP) és una de les metodologies d’aprenentatge basades en el constructivisme que utilitza un conjunt d'activitats i propostes de treballs al voltant d'una situació, escenari o problema, amb la finalitat que l'estudiant aprengui a buscar, analitzar i utilitzar la informació i a integrar el coneixement.
 
Experiència d'aula
Experimentació de la metodologia ABP amb l'alumnat del batxillerat tecnològic.
 

 
Documents
"Un camí per aprendre a aprendre" (Presentació de l'experiència)

El dossier d'aprenentatge

Com avaluar l'aprenentatge basat en problemes?

 

Altres documents
El procés ABP en 10 etapes
La pirāmide de l’aprenentatge basat en problemes
Instruments de treball per a l'alumnat
Contracte didàctic (Organització de la proposta de treball)
Cronograma (Seguiment de la proposta de treball)
 
... més propostes de treball
Transferència de calor
Un experiment amb bacteris
La corona de Hieró
El format del paper
Potència contractada
 
 
Nota
Aquest material forma part de la documentació bibliogràfica posada a l’abast dels docents i és avalat per l’equip de Metodologies Docents i Avaluació de Secundària de l’ICE de la Universitat Autònoma de Barcelona com a material pedagògic útil per a l’ensenyament i la formació permanent del professorat.
 
Contacte
Persona de contacte
Xavier Rosell