PROCÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Ja heu fet el grup de 5 persones? Si no, feu-lo ara.

2.- Acte seguit caldrà que us repartiu aquestes tasques:

- Un farà de coordinador. Serà el que organitzarà el grup, s’encarregarà de dirigir el treball cooperatiu i farà el mural amb l’ajut dels altres companys. Durant l’exposició serà qui presentarà els companys davant del grup classe tot dient alguna qualitat positiva que ell hagi observat d’ells durant la realització de la webquest.

- Un altre serà l’informador. La seva feina serà la de buscar per internet, utilitzant diferents cercadors i diccionaris, el significat de la paraula “Autoestima” i tres maneres de millorar-la. També haurà de cercar paraules i adjectius positius que defineixin la personalitat de cadascun dels companys de grup. Les haurà de classificar segons les vagi observant en un company o a l’altre. Finalment s’encarregarà de fer les frases positives que cal incloure al mural.

- Un altre farà de fotògraf. S’encarregarà de cercar fotografies que d’alguna manera expliquin estat d’ànims, emocions o sentiments dels seus companys. Aquestes fotos les inclourà al mural.

- Un altre serà l’esportista. Buscarà per internet algun joc al qual hi puguin participar tots els companys de classe, facilitant la tolerància i la integració de totes les persones. Caldrà experimentar-lo al pati de l’Institut juntament amb els altres grups.

- Un altre farà de músic. Haurà de cercar per internet una o vàries cançons (format midi o mp3) que despertin sentiments d’alegria entre els integrants del grup, buscar la corresponent lletra i dirigir els assajos amb la finalitat que al dia de la presentació del mural davant del grup classe tothom se sàpiga la lletra i segueixi bé el ritme de la melodia escollida.

És important que us mireu l’apartat d’Avaluació per saber de quina manera es valorarà el vostre treball.

 Si esteu a punt….. COMENCEM ...!