Autoestima WebQuest
 

Una WebQuest per treballar l'educació emocional 

a través de les intel·ligències múltiples de

Howard Gardner.

 

Recomanada per a la Tutoria del primer cicle d'ESO

 

Dissenyada per:

Joan Ruaix, professor de Secundària


jruaix@xtec.cat
 

 

INTRODUCCIÓ

TASCA

PROCÉS

AVALUACIÓ

CONCLUSIÓ

CRÈDITS

Guia didàctica