TASCA

 

 

 

 

 

 

La vostra feina consistirà en la realització de quatre activitats; i les fareu en grups de 5. Són aquestes:

1.- Confecció d’un mural tamany cartolina amb cinc fulls (format word). Un full per cadascun dels integrants del grup. Anireu confeccionant el mural entre tots.

 2.- Realització d’un joc al pati on hi puguin intervenir tots els companys de la classe. Entre tots 5 haureu de decidir quin serà el joc que fareu.

3.- Cantar una cançó davant del grup classe que tingui una melodia que us desperti sentiments positius com ara alegria, confiança, companyerisme, cooperació, …). Tots 5 l’assajareu i la cantareu.

4.- Fer una exposició del mural davant del grup classe. També és una tasca a realitzar en grup. Per tant us haureu de repartir el que exposareu cadascú.