Arboretum


Tamarix spp.

Cat.: Tamariu, Tamarisc, Tamarina, Tamarit

Tamariaceae


Descripció: Arbusts o petits arbrets (conífera), d'uns 3.5 m. d'alçada.

Fulla: Fulles reduïdes, alternes, sense estípules i sovint esquamiformes i llosades. Flor: Flors solitàries o més freqüentment en espigues o raïms allargats. Són menudes, hermafrodites, amb embolcall doble de 4 o 5 peces, sèpals i pètals lliures, estams en igual nombre, doble o molt nombrosos, insertats en un disc carnós nectarífer i soldats a vegades en la base pels seus filaments. Fruit: El fruit és capsular, amb una sola cavitat, format per 2-5 fulles carpelars, amb nombroses llavors empinyades o envoltades per llargs pèls.

Fenologia, origen i distribució: Floreix entre els mesos d'agost i setembre. Es troba en terres àrides.

Utilitats: Algunes espècies del gènere Tamarix són reputades plantes ornamentals (en jardins principals, en zones properes al mar ja que resisteix l'aire i la salinitat). També s'utilitza com a astringents o tintorials.

INDEX ARBORETUM Thuja orientalis