Arboretum


Dracaena drago

Cat.: Drago

Agavaceae


Descripció:

Fulla: Són normalment acintades i estan agrupades en rosetes, disposades en la base de la planta o en la terminació de ramificaions llenyoses. Flor: Són hermafrodites o unisexuals, i es disposen en raïms o panícules molt desenvolupades. Presenten un embolcall de 6 peces petaloides, generalment soldades en un tub en el que s'uneixen els filaments dels 6 estams. Fruit: L'ovari presenta 3 fulles carpelars soldades i en la maduresa origina un fruit sec capsular, amb tres cavitats i nombroses llavors insertes en l'eix. A vegades el fruit es fa carnós i indehiscent.

Fenologia, origen i distribució: Distribuïda principalment per les regions àrides tropicals i subtropicals.

Utilitats: Decoració. Se n'extreu la sang del drago, que és una reïna roja que s'utilitza en l'elaboració de certs vernissos i pintures; i també va tindre aplicacions medicinals per les seves propietats astringents.

INDEX ARBORETUM Eucalyptus spp.