Planta medicinal


Rosmarinus officinalis

Cat.: Romaní

Cat.: Romero

Labiades


Descripció: Arbust dens i molt ramificat, intensament aromàtic, perenne i de 30-150 cm. d'alçada.

Fulla: Fulles sentades, lineals, amb les vores doblegades cap avall, de color verd intens brillant per l'anvers, amb toment blanc pel revers, i de 1-3.5 cm. de llarg. Flor: Flors de color blau pàl·lid a lila, amb corona bilabiada; estams i estils molt llargs, i corol·la més llarga que el calze.

Fenologia, origen i distribució: Floreix durant tot l'any i la recol·lecció té lloc des de mitjans de primavera fins a mitjans d'estiu. Es distribueix en la regió mediterrània. Naturalitzada en les regions septentrionals de l'Europa meridional. Degut a que el romaní no és resistent als hiverns crus, fracassen els seus intents de naturalitzar-lo o cultivar-lo a l'Europa central, menys en llocs molt favorables d'Àustria i Suïssa.

Utilitats: "Productor de calor": en ús intern i extern com tònic nerviós i vascular en els trastorns circulatoris (mans i peus freds crònicament), també per a les persones d'edat, menstruació dolorosa o massa dèbil. Del romaní se'n preparen infusions, oli essencial, i s'assequen les fulles.

INDEX MEDICINALS Thymus vulgaris