<<

>>


NATURALESA FÍSICA DE LA LLUM

 

Fig 1. De Broglie

La naturalesa física de la llum s'explica de dues maneres diferents: segons la teoria corpuscular els cossos

calents emeten corpuscles (fotons) a gran velocitat i en totes direccions, mentre que la teoria ondulatòria de la llum suposa que aquesta és el resultat de vibracions de l'"èter" (són ones que es mouen per l'espai com ho fa el so).

Aquesta dualitat de teories va néixer de la necessitat de donar explicació a diferents fenòmens: interferència, difracció, polarització,... s'expliquen gràcies a la teoria ondulatòria mentre que l'efecte fotoelèctric o la radiació dels cossos negres s'expliquen amb la teoria corpuscular.

La integració de les dues teories la devem a De Broglie qui va determinar que tot corpuscle en moviment té associat una ona, per tant, podem estudiar la llum bé com a corpuscles, bé com a ones.

Pel que fa al nostre treball tan sols ens interessa considerar la teoria ondulatòria de la llum.